Disclaimer

Het gebruik van de website houdt in dat u onderstaande gebruiksvoorwaarden aanvaardt. Indien u niet akkoord gaat met de gebruiksvoorwaarden, gelieve de website dan niet verder te gebruiken.

 

Contactgegevens

Cera CV
Muntstraat, 1
3000 Leuven
Tel.: 0800 62 340
e-mail: info@cera.coop
RPR Leuven
BTW BE 0403.581.960

 

Intellectuele eigendomsrechten

De intellectuele eigendomsrechten op de informatie, publicaties en gegevens op deze website, met inbegrip van tekeningen, foto’s, data, merken, logo’s, handels- en domeinnamen e.d., komen toe aan Cera, hetzij aan met Cera verbonden entiteiten of rechthoudende derden. De gebruiker onthoudt zich van elke inbreuk hierop. Behoudens de uitdrukkelijke voorafgaande en schriftelijke toestemming van de auteur of zijn rechthebbenden, is elke overdracht, verkoop, verspreiding of reproductie, ongeacht de vorm of de middelen, van deze informatie, publicaties of gegevens verboden.

 

Beperking van aansprakelijkheid

Cera is niet aansprakelijk voor enigerlei schade die het gevolg is van de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie, gegevens en publicaties op de website, en/of de toegang tot en het gebruik van de interactieve toepassingen afkomstig van deze website. De website wordt naar best vermogen en op regelmatige tijdstippen bijgewerkt. Cera kan echter niet de actualiteit, juistheid, volledigheid of geschiktheid voor een bepaald doel van de informatie garanderen. De informatie van de website kan veranderd worden, zonder verwittiging van de personen die de website consulteren. Cera aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de eventuele tijdelijke onbeschikbaarheid van deze website. Verwijzingen of hyperlinks naar andere internetsites hebben een zuiver informatieve waarde. Aansprakelijkheid voor de inhoud van dergelijke sites wordt niet aanvaard.

De website maakt gebruik van cookies. Deze kleine tekstbestanden worden bewaard op de harde schijf van de computer van de personen die de website consulteren en maken een volgend websitebezoek gemakkelijker. Cookies zijn technisch aangewezen en een algemeen gebruik op de meeste websites. De gebruiker kan zijn computer zo instellen dat hij cookies kan weigeren. In dit geval kan de goede werking van de website echter niet gegarandeerd worden.

Cera behoudt zich het recht voor de gebruiksvoorwaarden te wijzigen en kan hiertoe deze pagina van de website aanpassen. De personen die gebruik maken van de website worden verzocht deze pagina regelmatig te consulteren.