Band met KBC

Verankering KBC Groep en beheer financieel patrimonium

 

Het financiële patrimonium van Cera bestaat voor het grootste gedeelte uit deelnemingen in KBC Groep en KBC Ancora. KBC Ancora is een monoholding met als enige actief KBC Groep-aandelen en is een onrechtstreekse deelneming in KBC Groep.

De ontwikkeling van de KBC-groep is dus erg belangrijk voor Cera en voor alle vennoten. Het beheer van het patrimonium dat geïnvesteerd is in de KBC-groep vereist een actieve betrokkenheid van Cera en haar mandatarissen in de diverse bestuursorganen van de vennootschappen van deze groep. Zo draagt Cera bij tot de strategievorming van en het toezicht op deze vennootschappen, rekening houdend met haar coöperatieve waarden.

KBC

Syndicaatsovereenkomst

 

De actieve betrokkenheid van Cera wordt gerealiseerd in het kader van de Syndicaatsovereenkomst die gesloten is met KBC Ancora, MRBB en de ‘Andere Vaste Aandeelhouders’ (AVA’s). Deze overeenkomst heeft als doel het algemene beleid van KBC Groep te ondersteunen, te coördineren en er toezicht op te houden en de aandeelhoudersstabiliteit van de KBC-groep te garanderen.

Eind 2014 hebben Cera, KBC Ancora, MRBB en de AVA’s het onderlinge overleg met betrekking tot KBC Groep verlengd voor een nieuwe periode van 10 jaar. Ze traden met al hun aandelen toe tot een vernieuwde overeenkomst. Hun globale participatie in KBC Groep bedroeg 40,20% op 31 december 2017. Cera en KBC Ancora worden voor de toepassing van deze overeenkomst als één partij beschouwd. Ze zegden samen 21,19% van het totaal aantal KBC Groep-aandelen toe.

 

De syndicaatsvergadering vergadert minstens vier maal per jaar, en in elk geval voorafgaand aan de algemene vergadering van KBC Groep. De syndicaatsvergadering stemt onder meer over het stemgedrag dat de betrokken aandeelhouders op de algemene vergadering van KBC Groep NV zullen aannemen. De vergadering geeft tevens niet-bindende aanbevelingen inzake bepaalde materies binnen de bevoegdheid van de raad van bestuur van KBC Groep NV of van haar dochtervennootschappen. Op de syndicaatsvergadering heeft elke aandeelhouder evenveel stemmen als het aantal gesyndiceerde aandelen. Behalve voor een beperkt aantal beslissingen besluit de syndicaatsvergadering, bij gebrek aan consensus, met een twee derde meerderheid, met dien verstande dat geen enkele van de aandeelhoudersgroepen een beslissing kan blokkeren.

 

Tussen de AVA’s gelden onderlinge voorkooprechten. De aandelen gehouden door Cera, KBC Ancora en MRBB kunnen vrij worden overgedragen. Met deze bestendiging van de aandeelhoudersovereenkomst in geactualiseerde vorm bevestigen Cera en KBC Ancora dat zij hun rol in de verankering van de KBC-groep ook in de toekomst op lange termijn blijven invullen, en dit samen met MRBB en de Andere Vaste Aandeelhouders.

Bekijk de aandeelhoudersstructuur van KBC Groep.

 

 Als kernaandeelhouder van KBC Groep gelooft Cera sterk in de economische en maatschappelijke meerwaarde van dit belangrijke beslissingscentrum in eigen land. Zo creëert Cera kansen voor directe en indirecte werkgelegenheid voor 38.000 mensen.

 

Meer info over KBC Groep NV

Cera groep