Negen voorwaarden voor een goede aanvraag

 1. Het project past in een van de domeinen van Cera.
 2. De organisatie is Belgisch en realiseert het project in België.
 3. De financiële steun komt ten goede aan een organisatie of vereniging, niet aan één persoon.
 4. De organisatie is geen vennootschap en heeft geen commercieel oogmerk.
 5. De financiële steun komt rechtstreeks ten goede aan de organisatie of vereniging. Indirecte steun komt niet in aanmerking.
 6. De aanvraag werd op tijd ingediend bij Cera. Vóór de deadline die vermeld staat op het aanvraagformulier.
 7. Het project wordt uitgevoerd na de vergadering van de Regionale Adviesraad.
 8. Het project voldoet aan de coöperatieve waarden: samenwerking, solidariteit en respect voor iedereen.
 9. Het project voldoet aan de driejarenregel: er is minstens drie jaar tussen twee steunaanvragen van eenzelfde organisatie of vereniging, tenzij deze zich op een andere locatie bevindt en/of het een andere doelgroep betreft.

Voldoet het project aan deze voorwaarden, dan zet de adviseur de steunaanvraag op de agenda van de Regionale Adviesraad. Daar toetsen de RAR-leden de projectaanvraag aan de beslissingscriteria.

Tijdens de RAR-vergadering informeert de adviseur de leden over welke projectaanvragen niet voldeden aan de voorwaarden.

Voorwaarden

De volgende aanvragen komen sowieso niet in aanmerking:

 • Aanvragen van sportverenigingen (tenzij G-sport of een activiteit gelinkt aan een domein van Cera)
 • Een wijkfeest, buurtfeest of jubileumfeest van een vereniging
 • Initiatieven die als enig doel hebben de sociale cohesie te bevorderen 

Bij de beoordeling houden de leden van de Regionale Adviesraden rekening met volgende factoren:

 • Voldoet het project aan een reële maatschappelijke behoefte?
 • Wie is de steunaanvrager?
 • Zijn er vrijwilligers bij betrokken?
 • Is het een duurzaam project?
 • Creëert het project een hefboomeffect?
 • Heeft het project een ruim draagvlak?
 • Is er voldoende zichtbaarheid voor Cera?

 

Zelf steun aanvragen?

Ben je actief binnen een organisatie die een financiële ruggensteun kan gebruiken? Of wil je met je vereniging een project op poten zetten in jouw regio? Vraag dan steun aan.