Acht voorwaarden voor een goede aanvraag

1. Het project past binnen een van de drie ambities van Cera

2 .De organisatie is Belgisch en realiseert het project in België

3. De organisatie is geen vennootschap, tenzij een erkende coöperatieve vennootschap. Coöperatieve vennootschappen kunnen enkel projecten indienen die bijdragen aan ambitie 1 (Een solidaire, respectvolle samenleving zonder drempels) en 2 (Warme en zorgzame buurten voor iedereen). 

4. De financiële steun komt ten goede aan een organisatie of vereniging, niet aan één persoon.

5. De financiële steun komt rechtstreeks ten goede aan de aanvragende organisaties of verenigingen. Indirecte steun komt niet in aanmerking.

Voorwaarden

6. Reeds gerealiseerde projecten op het moment van de beslissing door de Regionale Adviesraad (RAR) komen niet in aanmerking. Concreet betekent dit dat een aanvraag voor steun

  • van 10/1 t/m 9/4: enkel kan voor een project dat ten vroegste op 9/6 gerealiseerd zal worden 
  • van 10/4 t/m 9/9: enkel kan voor een project dat ten vroegste op 9/11 gerealiseerd zal worden
  • van 10/9 t/m 9/1: enkel kan voor een project dat ten vroegste op 9/3 gerealiseerd zal worden

7. Het project voldoet aan de coöperatieve waarden: samenwerking, solidariteit en respect voor iedereen.

8. Het project voldoet aan de driejarenregel: er is minstens drie jaar tussen twee steunaanvragen van eenzelfde organisatie of vereniging, tenzij deze zich op een andere locatie bevindt en/of het een andere doelgroep betreft.

Voldoet het project aan deze voorwaarden, dan zet de adviseur de steunaanvraag op de agenda van de Regionale Adviesraad. Daar toetsen de RAR-leden de projectaanvraag aan de beslissingscriteria.

Tijdens de RAR-vergadering informeert de adviseur de leden over welke projectaanvragen niet voldeden aan de voorwaarden.

Zelf steun aanvragen?

Ben je actief in een organisatie die een financiële ruggensteun kan gebruiken? Of wil je met je vereniging een project op poten zetten in jouw regio?