Meebeslissen

400.000 vennoten zetten mee hun schouders onder onze coöperatie

Via een getrapte structuur hebben de vennoten van Cera een vinger in de pap op alle niveaus van de organisatie.

Engageer je in een Regionale Adviesraad (RAR)

Wegwijs in onze structuur