Veelgestelde vragen over meebeslissen

Op welke manier kan ik meebeslissen in de coöperatie?

Als lid van een Regionale Adviesraad kan je mee beslissen over de steunaanvragen die worden ingediend door organisaties voor de realisatie van een concreet project. Je kan ook - via de Nationale Adviesraad - doorgroeien vanuit de Regionale Adviesraad naar de Raad van Bestuur, en daar mee beslissen op het hoogste niveau.

Hoe kan ik lid worden van een Regionale Adviesraad?

Een keer per jaar (in november/december) kan je deelnemen aan een infovergadering. Dat is alvast een eerste voorwaarde. Als je bovendien voldoet aan de criteria om lid te worden, kan je je kandidaat stellen. Als er een vacature is voor jouw profiel, word je uitgenodigd op de eerstvolgende vergadering van de Regionale Adviesraad. Op het einde van deze vergadering volgt dan de verkiezing van de nieuwe leden.

In de Raad van Bestuur zetelen ook vertegenwoordigers van de vennoten. Via welke weg kan ik me kandidaat stellen voor de Raad van Bestuur?

Er zijn twee procedures om lid te worden van de Raad van Bestuur. In de eerste procedure dien je lid te zijn van de Nationale Adviesraad (NAR). In de NAR kan je enkel zetelen als je voorzitter, ondervoorzitter of afgevaardigd lid bent van een Regionale Adviesraad. In de tweede procedure wordt er een profielschets gemaakt en wordt er een oproep gedaan naar kandidaten, in de eerste plaats naar alle NAR-leden, alle RAR-leden en al wie minstens 5 jaar Cera-vennoot is om zich kandidaat te stellen. Wanneer welke procedure wordt toegepast, is vooraf vastgelegd door de Raad van Bestuur.

Wanneer en hoe kan ik me inschrijven voor de Algemene Vergadering van Cera?

Elke vennoot van Cera ontvangt een uitnodiging voor de Algemene Vergadering. Daarin wordt uitgelegd wanneer en hoe je kan inschrijven voor de Algemene Vergadering.