Voor wie?

Ben je actief binnen een organisatie die een financiële ruggensteun kan gebruiken? Of wil je met je vereniging een project op poten zetten in jouw regio?

Elke organisatie die geen vennootschap is, tenzij een erkende coöperatieve vennootschap. Coöperatieve vennootschappen kunnen enkel projecten indienen die bijdragen aan ambitie 1 en 2 van Cera: een solidaire, respectvolle samenleving zonder drempels en warme en zorgzame buurten voor iedereen.

Wie kan steun aanvragen

Zelf steun aanvragen?

Ben je actief binnen een organisatie die een financiële ruggensteun kan gebruiken? Of wil je met je vereniging een project op poten zetten in jouw regio? Vraag dan steun aan.