Netwerk

Coöperaties zijn van nature voorlopers in maatschappelijk verantwoord ondernemen. Cera neemt een actieve rol op in tal van coöperatieve en andere netwerken en koepelorganisaties zoals:

 

 

logo Guberna

Guberna

Guberna, het Instituut voor Bestuurders, heeft als doelstelling het bevorderen van deugdelijk bestuur in al zijn dimensies en voor alle types bedrijven. Zij doet dit via sensibiliseren, informeren en opleiden. Om deze doelstelling te realiseren vormt Guberna en haar leden (bestuurders, CEO’s en topmanagers) een dynamisch platform voor de uitwisseling van ervaringen en de overdracht van kennis inzake governance.

 

www.guberna.be

logo NRC NL

NRC

De Nationale Raad voor de Coöperatie (NRC) is een adviesorgaan dat in 1955 in België opgericht werd met als hoofdopdrachten:

  1. Passende maatregelen bestuderen en bevorderen tot verspreiding van de beginselen en het ideaal van de coöperatie, zoals gedefinieerd door de International Co-operative Alliance (ICA).
  2. Adviezen of voorstellen in verband met de vraagstukken over de coöperatieve bedrijvigheid overmaken aan de minister en de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven.

https://economie.fgov.be

logo IRU

International Raiffeisen Union

De Internationale Raiffeisen Unie (IRU), met zetel in Bonn, telt meer dan 50 leden in een dertigtal landen wereldwijd die werken volgens de filosofie van Friedrich Wilhelm Raiffeisen. Ook Cera werkt volgens de principes van Friedrich Wilhelm Raiffeisen en is dus lid van IRU.

De kernactiviteit van de IRU is het coöperatieve gedachtegoed van Raiffeisen, met waarden zoals zelfhulp, zelfverantwoordelijkheid en zelfbestuur, verder te verspreiden. Vandaag zijn er wereldwijd zo’n 900.000 coöperaties met 800 miljoen leden die werken volgens de principes van Raiffeisen. Daarnaast besteedt de IRU veel aandacht aan de wereldwijde promotie van het coöperatieve ondernemerschap en aan het uitwisselen van ervaringen tussen leden-coöperaties onderling.

www.iru.de


logo cooperatives europe

Cooperatives Europe

Cooperatives Europe is de stem van Europese coöperaties. De organisatie promoot het coöperatieve businessmodel op Europees niveau. Met 90 leden-organisaties in meer dan 30 Europese landen vertegenwoordigen ze 160.000 coöperaties, 123 miljoen leden en zo’n 5 miljoen werknemers.

Cooperatives Europe werkt aan het integreren van het coöperatieve businessmodel in het Europese beleid en in Europese programma’s en het promoten van coöperaties als sterke partners voor Europese instellingen. Daarnaast cultiveert ze de communicatie tussen coöperaties onderling en over de coöperatieve ondernemingsvorm.

coopseurope.coop


logo EACB

European Association of Co-operative Banks

De European Association of Co-operative Banks (EACB) is de stem van meer dan 3000 coöperatieve banken, meer dan 80 miljoen leden, 732.000 medewerkers en 209 miljoen klanten (goed voor een gemiddeld marktaandeel van 20%).

De EACB vertegenwoordigt, promoot en verdedigt de gemeenschappelijke belangen van haar 28 leden-instellingen en coöperatieve banken, zowel op vlak van bankieren als op vlak van de coöperatieve wetgeving.

 

www.eacb.coop/en/home.html
 

logo EFS

European Foundation Centre

Het European Foundation Centre (EFC) is het platform voor en promotor van institutionele filantropie met een focus op Europa, maar een blik op filantropie wereldwijd.

 

www.efc.be


logo the shift

The Shift

The Shift is het Belgisch referentienetwerk voor duurzaamheid en brengt meer dan 370 bedrijven, ngo’s en andere organisaties samen.

Samen met haar leden en partners wil de organisatie de transitie naar een betere samenleving en economie verwezenlijken. Ze doet dat met de methode: Connect. Commit. Change

 

theshift.be/nl


logo ICA

International Co-operative Alliance

De International Co-operative Alliance is een internationale non-profitorganisatie die het coöperatieve model promoot. De ICA is de koepelorganisatie voor coöperaties wereldwijd. Ze vertegenwoordigt 307 coöperatieve federaties en organisatie in 107 landen.
Wereldwijd is een op zes mensen lid van een coöperatie. Via lidmaatschap vertegenwoordigt ICA zo’n 1,2 miljard mensen van 2,6 miljoen coöperaties wereldwijd.

ICA werkt met mondiale en lokale overheden en organisaties om het wetgevende kader te creëren voor coöperaties. Bij het grote publiek promoot ICA het belang van het business model gebaseerd op de coöperatieve waarden.

 

ica.coop


logo EVPA

European Venture Philantropy Association

De European Venture Philanthropy Association (EVPA) is een levendige community van organisaties die via venture philanthropy een positieve impact op de maatschappij willen creëren.

 

https://evpa.eu.com/


logo BFFS

Belgische Federatie Filantropische Stichtingen

De Belgische Federatie van Filantropische Stichtingen is een ledenvereniging opgericht als non-profitorganisatie. Ze wil tot belangrijkste actor uitgroeien van en in dienst van de sector van de filantropische stichtingen.

 

https://www.stichtingen.be/nl/


logo coopkracht

Coopkracht

Coopkracht is het netwerk voor coöperaties in Vlaanderen. De vzw is een groeiende ledenorganisatie die in 2017 zo’n 85 leden uit zeer uiteenlopende sectoren telde.

https://cooperatiefvlaanderen.be/