De criteria

Wij willen graag je project steunen! Daarom is het belangrijk om aan deze criteria te voldoen. Niet aan allemaal, maar hoe meer, hoe beter. 

 1. Samenwerking met andere organisaties
  Cera is een coöperatie en draagt samenwerking dus hoog in het vaandel. 
  Geef concreet aan met welke andere organisatie en op welke manier jullie gaan samenwerken voor dit project of in jullie algemene werking. 
  Voorbeeld: school samen met rusthuis, jeugdhuis samen met jeugdbeweging, jeugdbeweging samen met school, harmonie samen met toneel, een instelling met een technische school….
 2. Vrijwillige inzet bij de uitwerking of realisatie
  Geef concreet aan met hoeveel vrijwilligers jullie werken, in jullie organisatie of specifiek voor dit project.
 3. Voor en/of met mensen in kwetsbare posities
  Geef aan op welke manier je project hieraan concreet invulling geeft. 
  Voorbeeld: kinderen/jongeren in kansarmoede, mensen met een beperking, mensen met een zware ziekte, eenzame ouderen, mensen met een migratie-achtergrond …
 4. Stimuleren van ontmoeting, verbinding en sociale mix
  Geef aan op welke manier je project hieraan concreet invulling geeft.  
  Voorbeeld: mensen samen brengen met het oog op échte kennismaking, contacten organiseren tussen groepen die elkaar anders niet ontmoeten, samenwerkingsverbanden organiseren, … 
 5. Hefboom voor de werking van jouw organisatie
  Leg uit hoe dit project zorgt voor een duurzaam effect waar jouw organisatie op termijn de vruchten van plukt.
  Voorbeeld: de aankoop van een elektrische soepkar zorgt voor meer inkomsten die gebruikt worden voor de uitbreiding van het aanbod, door de renovatie van een lokaal kan het ook voor andere evenementen gebruikt worden, …
 6. Effectieve lokale en duurzame positieve impact 
  Geef aan op welke manier dit project een duurzaam effect heeft in je buurt. 
  Voorbeeld: Een moestuinproject dat uitbreidt naar WZC en de kinderen uit de buurt, een voor iedereen toegankelijke speelplek, … 
 7. Verbinding tussen Cera en jouw organisatie
  Cera is vaak een grote onbekende: een stichting, een bank, ...? We zijn een coöperatie die dankzij haar vele vennoten deze projecten kan steunen. Om het verhaal van Cera bekender te maken, hebben we jullie ook nodig. Hoe kan jouw project/organisatie helpen om het verhaal van Cera uit te dragen (bij je stakeholders, leden, doelgroep, …)?