Meebeslissen

400.000 vennoten zetten mee hun schouders onder onze coöperatie

Via een getrapte structuur hebben de vennoten van Cera een vinger in de pap op alle niveaus van de organisatie.

Engageer je in een Regionale Adviesraad (RAR)

Wegwijs in onze structuur

Regionale Adviesraad

Regionaal

Zo’n 900 vennoten zetelen in 45 Regionale Adviesraden

Nationale Adviesraad

Nationaal

180 vennoten zetelen in de Nationale Adviesraad

Raad van Bestuur

Raad van Bestuur

14 vennoten zetelen in de Raad van Bestuur

Algemene Vergadering

Algemene Vergadering

Jaarlijks stemmen zo’n 1600 vennoten mee tijdens de Algemene Vergadering