Veelgestelde vragen over Uittreden

Antwoorden

Moet ik met al mijn vennotenaandelen ineens uittreden?

Neen, je moet  niet met al je vennotenaandelen ineens uittreden. Je kunt ook met een deel van je aandelen uittreden (zowel met  je B-, D- als E-aandelen).

Als je minimaal 12 E-aandelen (t.w.v. 600 euro) behoudt, dan blijf je genieten van alle Cera-voordelen.

Wanneer kan ik een verzoek indienen om met (een deel van) mijn Cera-aandelen uit te treden?

Je kunt in het eerste semester van elk jaar (van 2 januari tot en met 30 juni of de voorgaande werkdag) een verzoek indienen. De procedure verloopt in twee stappen: 

Vanaf 2  januari tot en met 30 juni of de voorgaande werkdag kunnen digitale klanten van KBC, CBC en KBC Brussels een verzoek tot uittreden indienen via de KBC Touch of KBC Mobile applicatie. Ga hiervoor naar de rubriek 'Sparen & Beleggen' en kies vervolgens 'Coöperatieve aandelen'. Klik je dan op de tegel per aandelensoort (B, D, E), dan kun je een verzoek aanvragen. Van 2 januari tot en met 30 juni of de voorgaande werkdag kun je jouw verzoek laten registreren via de bankkantoren.

Begin juli worden de ingediende uittredingsverzoeken uitgevoerd. Wanneer het aantal uittredingen uitzonderlijk hoog is, is het mogelijk dat jouw verzoek tot uittreding slechts gedeeltelijk uitgevoerd wordt. Om de gelijke behandeling van de vennoten te garanderen en/of om de stabiliteit van de vennootschap te garanderen, kan Cera de vrijwillige uittredingen beperken tot 10% van het kapitaal of van het totale aantal vennoten.

Aangezien het om coöperatieve aandelen gaat, is vrijwillige uittreding enkel mogelijk in de eerste zes maanden van het boekjaar. In het tweede semester (van 1 juli tot en met 31 december) kun je dus geen verzoek tot uittreding indienen.

 
Klopt het dat het mogelijk is dat mijn verzoek om met (een deel van) mijn Cera-aandelen uit te treden, slechts gedeeltelijk wordt uitgevoerd?

Indien het aantal uittredingen beperkt is, zullen alle uittredingsverzoeken integraal gehonoreerd worden. Dit was sinds 2014 steeds het geval. Enkel wanneer het aantal uittredingen uitzonderlijk hoog is, is het mogelijk dat je verzoek tot uittreding slechts gedeeltelijk uitgevoerd wordt.
Om de gelijke behandeling van de vennoten te garanderen en/of om de stabiliteit van de vennootschap te garanderen, kan Cera de vrijwillige uittredingen immers beperken tot 10% van het kapitaal of van het totaal aantal vennoten. Daarom worden de in het 1ste semester ingediende uittredingsverzoeken niet onmiddellijk uitgevoerd, maar opgespaard tot na afloop van die periode. Indien begin juli blijkt dat het aantal ingediende uittredingsverzoeken lager is dan 10% van het kapitaal of van het totaal aantal vennoten, dan worden alle verzoeken integraal aanvaard. Ligt het aantal uittredingen hoger, dan kan de Raad van Bestuur beslissen om de verzoeken tot uittreding slechts gedeeltelijk te aanvaarden. Uittreding gebeurt dan proportioneel aan het kapitaal waarvoor om uittreding werd verzocht.

Ontvang ik nog dividend op de Cera-aandelen waarmee ik dit jaar uitgetreden ben?

Indien de Algemene Vergadering van Cera in juni van het volgende jaar beslist om over dit jaar  een dividend uit te betalen, ontvang je voor de  B- en E-aandelen waarmee je uitgetreden bent, nog een dividend voor de periode van januari tot eind juni.

Dit dividend wordt uitbetaald na de Algemene Vergadering in juni van het volgende jaar.

 
Kan ik een verzoek tot uittreding indienen voor de vennotenaandelen op naam van mijn minderjarig kind?

Als wettelijke vertegenwoordiger van een minderjarige vennoot, heb je een machtiging van de vrederechter nodig op het ogenblik van registreren van het verzoek. Bewaar deze machtiging voor het geval je een tweede verzoek moet indienen voor het niet-uitgevoerde stuk van je eerste verzoek.

Wat met vennoten die overlijden?

In de wet en in de statuten van Cera wordt een onderscheid gemaakt tussen vrijwillige uittredingen en uittredingen van rechtswege.
Uittredingen van rechtswege zijn uittredingen op basis van een faillissement, kennelijk onvermogen, vereffening, of overlijden (artikel 6 van de statuten Cera).
Uittredingen buiten deze limitatief opgesomde situaties zijn vrijwillige uittredingen.
De eventuele beslissing om de uittredingen te beperken tot 10% van het kapitaal of van het totaal aantal vennoten, heeft enkel betrekking op de vrijwillige uittredingen.
De uittredingen van rechtswege worden onmiddellijk volledig uitgevoerd.