Uittreden

Uittreding

De wet en de statuten van Cera maken een onderscheid tussen vrijwillige uittredingen en uittredingen van rechtswege:

 

  • Uittredingen van rechtswege zijn uittredingen door onbekwaamheidsverklaring, faillissement, kennelijk onvermogen, vereffening of ontbinding of overlijden (zie artikel drie van de statuten van Cera). Uittredingen van rechtswege worden onmiddellijk uitgevoerd.
  • Alle uittredingen om een andere reden dan wat hierboven staat, zijn vrijwillige uittredingen. Vrijwillige uittredingen zijn enkel mogelijk tijdens de eerste helft van het boekjaar, dus van 1 januari tot en met 30 juni.

Van 1 januari tot en met 30 juni

Vennoten die vrijwillig wensen uit te treden, moeten in de eerste helft van het boekjaar hun verzoek indienen bij een bankkantoor of via de digitale kanalen (Mobile en Touch) van KBC, KBC Brussels of CBC.

Vanaf 1/01/2020 kunnen digitale klanten van KBC, CBC en KBC Brussels een verzoek tot uittreden indienen via de Touch of Mobile applicatie. Ga hiervoor naar de rubriek 'Sparen en Beleggen' en kies vervolgens 'Coöperatieve aandelen'. Klik je dan op de tegel per aandelensoort (B, D, E), dan kan je een verzoek aanvragen.

Opgelet: wanneer je uittreedt met je D-aandelen, ontvang je KBC Ancora-aandelen in de plaats. Je hebt hiervoor een effectenrekening nodig waarop Cera deze aandelen kan boeken.

Begin juli worden de ingediende verzoeken behandeld*.


Van 1 juli tot en met 31 december

Overeenkomstig de wet en de statuten van Cera is het niet mogelijk om in de tweede helft van het boekjaar een verzoek tot uittreden in te dienen.

Op welk bedrag heeft de uittredende vennoot recht?

  • Het bedrag dat de vennoot bij uittreding ontvangt, hangt af van de soort en het aantal aandelen dat de vennoot bezit.
  • Bij uittreding met E-aandelen krijgt de vennoot maximaal het nominale kapitaal (50 euro per E-aandeel) terug.
  • Wanneer een vennoot uittreedt met D- aandelen, krijgt hij KBC Ancora-aandelen in de plaats. Hiervoor moet hij een effectenrekening hebben.
  • Het dividend wordt pro rata berekend tot op datum van uittreding.
  • Om de waarde van je aandelen te kennen, gebruik deze berekeningstool.
  • Er zijn geen uitstapkosten.

*De statuten van Cera voorzien dat de statutaire zaakvoerder van Cera de mogelijkheid heeft om het aantal vrijwillige uittredingen te beperken. Om de gelijke behandeling van de vennoten te garanderen en/of om de stabiliteit van de vennootschap te garanderen, kan Cera de vrijwillige uittredingen immers beperken tot 10% van het kapitaal of van het totaal aantal vennoten. Uittredingen kunnen niet geweigerd worden omwille van speculatieve of arbitraire redenen. In 2017, 2018, 2019 en 2020 werden de uittredingsverzoeken gedurende de eerste jaarhelft opgeschort en na afloop (zullen ze) integraal uitgevoerd (worden).

Heb je nog vragen over het uittreden met Cera-aandelen?