Modaliteiten

- RECLAME -

Waarop teken je in?

Intekenen doe je op een of meerdere E-aandelen (vanaf 50 euro) 
met een globaal statutair maximum van 100 E-aandelen (of 5000 euro). 

Het is mogelijk om meermaals in te tekenen, ook binnen eenzelfde uitgifteperiode. 
  • De statutaire uitgifteprijs per E-aandeel is 50 euro.
  • Je betaalt geen instap- en uitstapkosten.

 

Signature
  • Wanneer kun je intekenen?

De inschrijvingsperiode loopt van 9 juni 2020 tot 24 mei 2021, behoudens vervroegde afsluiting.

  • Wie kan intekenen?

Elke natuurlijke persoon kan tijdens deze uitgifte intekenen. 
Dit kunnen zowel bestaande Cera-vennoten (met B-, D- en/of E-aandelen) zijn, als personen die nog geen vennoot van Cera zijn.

Wil je intekenen voor je minderjarige (klein)kinderen ?
Hou er dan rekening mee dat enkel de ouders of de wettelijke vertegenwoordiger(s) alle intekenformaliteiten kunnen vervullen.

Waar intekenen?

Alle intekeningen verlopen via de loketten van KBC, KBC Brussels of CBC, via KBC Live (bankkantoor op afstand) of via de online toepassingen van KBC.*

Je hoeft echter geen klant te zijn of te worden!

* Bij intekening via KBC Live of online verzoekt de kandidaat-intekenaar uitdrukkelijk om de intekening onmiddellijk en volledig uit te voeren, zodat ze niet kan herroepen worden en stemt de kandidaat-intekenaar er eveneens mee in dat (pre)contractuele informatie op een andere duurzame gegevensdrager dan papier kan verstrekt worden.

Waarschuwing

Investeren in aandelen houdt risico’s in. De E-aandelen van Cera zijn niet overdraagbaar en bij uittreding wordt maximaal de statutaire uitgifteprijs terugbetaald. Als intekenaar loop je het risico een deel of het geheel van het geïnvesteerde kapitaal te verliezen. Iedere beslissing om op E-aandelen van Cera in te schrijven, is je persoonlijke beslissing. Lees vooraf het volledige prospectus op www.cera.coop/nl/prospectus, zodat je de potentiële risico’s en voordelen in verband met de beslissing om in deze effecten te beleggen volledig begrijpt. Dit prospectus bevat meer gedetailleerde informatie dan dit document. Besteed bijzondere aandacht aan de risicofactoren die zijn beschreven in hoofdstuk 1 ‘Risicofactoren’ van het prospectus. Cera is onder meer onderhevig aan marktrisico, concentratierisico, debiteurenrisico, liquiditeitsrisico, risico’s eigen aan KBC Groep en haar activiteiten. De activa van Cera bestaan nagenoeg uitsluitend uit aandelen in KBC Ancora en KBC Groep, zodat de solvabiliteit van Cera in belangrijke mate door de waarde van deze participaties wordt bepaald. De (recurrente) inkomsten van Cera bestaan nagenoeg uitsluitend uit dividenden op haar participaties in KBC Ancora en KBC Groep zodat een eventuele daling van deze inkomsten een negatieve invloed heeft op de liquiditeitspositie van Cera. Ook uittredingen kunnen een belangrijke impact hebben op de kasstromen van Cera. Je kunt het prospectus vanaf de eerste dag van de inschrijvingsperiode kosteloos en op eenvoudig verzoek aanvragen op de zetel van Cera (Muntstraat 1, 3000 Leuven). Je kunt het ook raadplegen op de website (www.cera.coop/nl/prospectus) of opvragen per e-mail (info@cera.coop) of per telefoon (0800 62 340). De goedkeuring van het prospectus mag niet beschouwd worden als aanprijzing van de aangeboden effecten.
In geval van klachten kun je terecht op www.cera.coop of bij de ombudsman in financiële geschillen via www.ombudsfin.be

Lees vooraf