MOOOV Academy 2.0

Terug naar overzicht

Domein: Kunst en cultuur

Subthema: Steun aan de kunsten- en cultuursector

MOOOV Academy wil enerzijds inspelen op de noden van de documentaire filmmakers door al in een vroege fase van het productieproces een impact producer in te zetten. Hierdoor krijgen de filmmakers toegang tot knowhow, partners en middelen om hun film impact te laten hebben op maatschappelijke verandering. Anderzijds speelt MOOOV Academy in op de noden van organisaties die werken rond duurzame en maatschappelijke thema’s. MOOOV Academy probeert de afstand tussen filmmakers en organisaties te verkleinen en zorgt voor verbindingen die mogelijk tot resultaatgerichte of zelfs duurzame partnerships kunnen leiden.
Nationaal Project

Looptijd: 01/04/2019 - 31/12/2021

Het mirakel van Almeria Moon Blaisse en Thomas Bellinck
Borderline Off World
Het mirakel van Almeria Moon Blaisse en Thomas Bellinck
Borderline Off World

Partner

FLANDERS DOC, HELMSTRAAT 139 A, 2140 ANTWERPEN

Email: info@flandersdoc.be

Website: www.flandersdoc.be

Contactpersoon

Hannelore Vandezande
Kunst en Cultuur

HANNELORE VANDEZANDE

016 27 96 26

hannelore.vandezande@cera.coop