Cera biedt haar vennoten straffe voordelen aan

- RECLAME -

Door de kracht van samenaankoop biedt Cera samen met haar partners kortingen op producten en diensten:

  • Elke maand biedt Cera een online voordeel aan via haar website
  • Twee keer per jaar ontvangen de vennoten een magazine met acties voor het hele gezin
  • Via permanente voordelen kunnen de vennoten over een langere periode hun huishoudbudget verlichten

Wanneer de betrokken vennoot beschikt over twaalf of meer E-aandelen (minstens 600 euro aan kapitaal), kan hij/zij (vanaf aanvaarding) onmiddellijk genieten van de lopende online vennotenvoordelen.
Bij intekening uiterlijk op 31 juli 2020 zal hij/zij het gedrukte magazine met vennotenvoordelen voor het eerst ontvangen in september 2020. Bij intekening uiterlijk op 31 januari 2021 zal hij/zij het gedrukte magazine met vennotenvoordelen voor het eerst ontvangen in maart 2021.

NB: Cera behoudt zich de mogelijkheid voor om bepaalde vennotenvoordelen of de keuze voor het ondersteunen van bepaalde maatschappelijke projecten specifiek open te stellen voor personen die inschrijven op deze emissie, en dit al dan niet beperkt tot een specifieke groep inschrijvers die aan voorafbepaalde criteria beantwoordt (bijvoorbeeld nieuwe vennoten) of tot een bepaalde periode gedurende de openbare aanbieding.

Promo

Word vennoot van Cera

Je kunt intekenen per E-aandeel met een statutaire uitgifteprijs van 50 euro, met een maximum van 100 E-aandelen (5000 euro).

Voor de intekenprocedure word je doorverwezen naar KBC. 
Je moet geen KBC-klant zijn of worden.

Waarschuwing

Investeren in aandelen houdt risico’s in. De E-aandelen van Cera zijn niet overdraagbaar en bij uittreding wordt maximaal de statutaire uitgifteprijs terugbetaald. Als intekenaar loop je het risico een deel of het geheel van het geïnvesteerde kapitaal te verliezen. Iedere beslissing om op E-aandelen van Cera in te schrijven, is je persoonlijke beslissing. Lees vooraf het volledige prospectus op www.cera.coop/nl/prospectus, zodat je de potentiële risico’s en voordelen in verband met de beslissing om in deze effecten te beleggen volledig begrijpt. Dit prospectus bevat meer gedetailleerde informatie dan dit document. Besteed bijzondere aandacht aan de risicofactoren die zijn beschreven in hoofdstuk 1 ‘Risicofactoren’ van het prospectus. Cera is onder meer onderhevig aan marktrisico, concentratierisico, debiteurenrisico, liquiditeitsrisico, risico’s eigen aan KBC Groep en haar activiteiten. De activa van Cera bestaan nagenoeg uitsluitend uit aandelen in KBC Ancora en KBC Groep, zodat de solvabiliteit van Cera in belangrijke mate door de waarde van deze participaties wordt bepaald. De (recurrente) inkomsten van Cera bestaan nagenoeg uitsluitend uit dividenden op haar participaties in KBC Ancora en KBC Groep zodat een eventuele daling van deze inkomsten een negatieve invloed heeft op de liquiditeitspositie van Cera. Ook uittredingen kunnen een belangrijke impact hebben op de kasstromen van Cera. Je kunt het prospectus vanaf de eerste dag van de inschrijvingsperiode kosteloos en op eenvoudig verzoek aanvragen op de zetel van Cera (Muntstraat 1, 3000 Leuven). Je kunt het ook raadplegen op de website (www.cera.coop/nl/prospectus) of opvragen per e-mail (info@cera.coop) of per telefoon (0800 62 340). De goedkeuring van het prospectus mag niet beschouwd worden als aanprijzing van de aangeboden effecten.
In geval van klachten kun je terecht op www.cera.coop of bij de ombudsman in financiële geschillen via www.ombudsfin.be