Cera biedt aan haar vennoten unieke kortingen en meer beleving

- RECLAME -

Omdat we met zovelen zijn, bedingen we kortingen op groepsaankopen, organiseren we evenementen en activiteiten voor onze vennoten. Beleving met betekenis, ontmoeting met verdieping en voordelen met engagement. Deze overtuiging combineren we met vennotenvoordelen en zo creëren we beleving voor onze vennoten. 

  • Elke maand biedt Cera een online voordeel aan via haar website
  • Twee keer per jaar ontvangen de vennoten een magazine met acties voor het hele gezin
  • Via permanente voordelen kunnen de vennoten over een langere periode hun huishoudbudget verlichten

Elke vennoot die beschikt over min. 600 euro aan Cera-aandelen (ongeacht de soort) kan - vanaf aanvaarding - onmiddellijk genieten van de lopende online vennotenvoordelen.

  • Bij intekening uiterlijk op 31 januari zal je het gedrukte magazine met vennotenvoordelen voor het eerst ontvangen in maart.
  • Bij intekening uiterlijk op 31 juli zal je het gedrukte magazine met vennotenvoordelen voor het eerst ontvangen in oktober.

NB: Cera behoudt zich de mogelijkheid voor om bepaalde vennotenvoordelen of de keuze voor het ondersteunen van bepaalde maatschappelijke projecten specifiek open te stellen voor personen die inschrijven op deze emissie, en dit al dan niet beperkt tot een specifieke groep inschrijvers die aan voorafbepaalde criteria beantwoordt (bijvoorbeeld nieuwe vennoten) of tot een bepaalde periode gedurende de openbare aanbieding.

Promo

Waarschuwing

Investeren in aandelen, zoals de coöperatieve aandelen van Cera, houdt risico’s in. De E-aandelen van Cera zijn niet overdraagbaar en bij uittreding wordt maximaal de statutaire uitgifteprijs terugbetaald. Als intekenaar loop je het risico een deel of het geheel van het geïnvesteerde bedrag te verliezen. Lees vooraf het volledige prospectus, zodat je de potentiële risico’s en voordelen in verband met de beslissing om in Cera-aandelen te beleggen volledig begrijpt. Dit prospectus bevat meer gedetailleerde informatie dan dit document. Besteed bijzondere aandacht aan de risicofactoren (zie Samenvatting p. 5-11 en Hoofdstuk 1 - ‘Risicofactoren’, p. 12-18). Cera is onder meer onderhevig aan marktrisico, liquiditeitsrisico door daling of wegvallen van dividenden op de participaties in KBC Ancora en KBC Groep, liquiditeitsrisico door uittredingen met coöperatieve aandelen, concentratierisico, ... De diverse risico’s die zich op het niveau van de KBC Groep kunnen manifesteren, vertalen zich in het marktrisico en het liquiditeitsrisico door daling of wegvallen van dividenden. De activa van Cera bestaan in zeer belangrijke mate uit aandelen in KBC Ancora en KBC Groep, zodat de solvabiliteit van Cera in belangrijke mate door de waarde van deze participaties wordt bepaald. De (recurrente) inkomsten van Cera bestaan in zeer belangrijke mate uit dividenden op haar participaties in KBC Ancora en KBC Groep zodat een eventuele daling van deze inkomsten een negatieve invloed heeft op de liquiditeitspositie van Cera. Uittredingen kunnen een belangrijke impact hebben op de kasstromen van Cera. Je kunt het prospectus, kosteloos en op eenvoudig verzoek aanvragen op de zetel van Cera (Muntstraat 1, 3000 Leuven) of in de bankkantoren van KBC, KBC Brussels en CBC. Je kunt het ook raadplegen op de website (www.cera.coop/prospectus) of opvragen per e-mail (info@cera.coop) of per telefoon (0800 62 340). De goedkeuring van het prospectus door de FSMA mag niet beschouwd worden als aanprijzing van de aangeboden effecten. In geval van klachten kun je terecht op www.cera.coop of bij de ombudsman in financiële geschillen via www.ombudsfin.be.