Hoe kan ik mijn kind Cera-vennoot maken?

- RECLAME -

Dat hangt af van of ze meer- of minderjarig zijn.

Minderjarig kind?

Zijn je kinderen nog minderjarig? Dan mag je hen als ouder (wettelijke voogd) zelf vennoot van Cera maken. Hoe dat kan, dat hangt dan nog af van of jullie KBC-klant zijn of niet:

KBC-klant?

  • Jij bent KBC-klant, maar je minderjarige kind niet? Neem contact op met KBC Live op het nummer 078/152.153 en laat jouw minderjarige kind eerst registreren als KBC-klant. 

 

 Geen KBC-klant?

Dan neem je best contact met KBC Live op het nummer 078/152.153 voor verdere informatie.

Investeren in E-aandelen
houdt risico's in.
Lees vooraf het prospectus

Is je kind meerderjarig?

Iedereen die meerderjarig is, moet zelf intekenen op Cera-aandelen. Maar je kunt jouw familie natuurlijk financieel een duwtje in de rug geven door hen het bedrag te schenken waarmee ze dan zelf kunnen intekenen op de E-aandelen van Cera. Of je kunt hen gewoon laten weten dat ze Cera-vennoot kunnen worden.

Investeren in Cera E-aandelen houdt risico's in. Lees het prospectus voor je intekent.

 

Meerderjarig kind?

 

 

NIEUW: geef een Cera-cadeaubon!


Een Cera-cadeaubon? Jawel, het is een origineel geschenkidee.
Want met zo’n bon geef je je kleinkind, petekind, familie of vrienden de kans om Cera-vennoot te worden. Zo geef je ze niet alleen een financieel duwtje in de rug, maar krijgen ze ook de mogelijkheid om te genieten van de vele voordelen die Cera biedt.
Zijn ze al vennoot? Dan kan je via de cadeaubon voor bijkomende aandelen betalen.

Waarschuwing

Investeren in aandelen, zoals de coöperatieve aandelen van Cera, houdt risico’s in. De E-aandelen van Cera zijn niet overdraagbaar en bij uittreding wordt maximaal de statutaire uitgifteprijs terugbetaald. Als intekenaar loop je het risico een deel of het geheel van het geïnvesteerde bedrag te verliezen. Lees vooraf het volledige prospectus, zodat je de potentiële risico’s en voordelen in verband met de beslissing om in Cera-aandelen te beleggen volledig begrijpt. Dit prospectus bevat meer gedetailleerde informatie dan dit document. Besteed bijzondere aandacht aan de risicofactoren (zie Samenvatting p. 5-11 en Hoofdstuk 1 - ‘Risicofactoren’, p. 12-18). Cera is onder meer onderhevig aan marktrisico, liquiditeitsrisico door daling of wegvallen van dividenden op de participaties in KBC Ancora en KBC Groep, liquiditeitsrisico door uittredingen met coöperatieve aandelen, concentratierisico, ... De diverse risico’s die zich op het niveau van de KBC Groep kunnen manifesteren, vertalen zich in het marktrisico en het liquiditeitsrisico door daling of wegvallen van dividenden. De activa van Cera bestaan in zeer belangrijke mate uit aandelen in KBC Ancora en KBC Groep, zodat de solvabiliteit van Cera in belangrijke mate door de waarde van deze participaties wordt bepaald. De (recurrente) inkomsten van Cera bestaan in zeer belangrijke mate uit dividenden op haar participaties in KBC Ancora en KBC Groep zodat een eventuele daling van deze inkomsten een negatieve invloed heeft op de liquiditeitspositie van Cera. Uittredingen kunnen een belangrijke impact hebben op de kasstromen van Cera. Je kunt het prospectus, kosteloos en op eenvoudig verzoek aanvragen op de zetel van Cera (Muntstraat 1, 3000 Leuven) of in de bankkantoren van KBC, KBC Brussels en CBC. Je kunt het ook raadplegen op de website (www.cera.coop/prospectus) of opvragen per e-mail (info@cera.coop) of per telefoon (0800 62 340). De goedkeuring van het prospectus door de FSMA mag niet beschouwd worden als aanprijzing van de aangeboden effecten. In geval van klachten kun je terecht op www.cera.coop of bij de ombudsman in financiële geschillen via www.ombudsfin.be.