Hoe kan ik mijn kleinkind Cera-vennoot maken?

- RECLAME -

Fijn dat je je kleinkinderen wil laten meegenieten van alle voordelen die Cera te bieden heeft. Je kunt helaas zelf niet intekenen op Cera-aandelen voor jouw kleinkinderen. Maar je kunt ze wel helpen om Cera-vennoot te worden door hen het geld te geven dat ze nodig hebben om in te tekenen. 

  • Zijn je kleinkinderen minderjarig? Hun ouders (of wettelijke voogd) kunnen hen, met jouw financiële steun, vennoot maken van Cera. Deel alle info met de ouders via de opties hieronder.

  • Zijn je kleinkinderen meerderjarig? Dan kunnen ze met het geld dat ze kregen van jou zelf intekenen op Cera-aandelen. Deel deze info met hen en zet hen op weg door hen alvast een financiële ruggensteuntje te geven.

NIEUW: geef een Cera-cadeaubon!


Een Cera-cadeaubon? Jawel, het is een origineel geschenkidee.
Want met zo’n bon geef je je kleinkind, petekind, familie of vrienden de kans om Cera-vennoot te worden. Zo geef je ze niet alleen een financieel duwtje in de rug, maar krijgen ze ook de mogelijkheid om te genieten van de vele voordelen die Cera biedt.

Waarschuwing

Investeren in aandelen, zoals de coöperatieve aandelen van Cera, houdt risico’s in. De E-aandelen van Cera zijn niet overdraagbaar en bij uittreding wordt maximaal de statutaire uitgifteprijs terugbetaald. Als intekenaar loop je het risico een deel of het geheel van het geïnvesteerde bedrag te verliezen. Lees vooraf het volledige prospectus, zodat je de potentiële risico’s en voordelen in verband met de beslissing om in Cera-aandelen te beleggen volledig begrijpt. Dit prospectus bevat meer gedetailleerde informatie dan dit document. Besteed bijzondere aandacht aan de risicofactoren die zijn beschreven in hoofdstuk 1 ‘Risicofactoren’ van het prospectus. Cera is onder meer onderhevig aan marktrisico, liquiditeitsrisico, concentratierisico, ... De activa van Cera bestaan in zeer belangrijke mate uit aandelen in KBC Ancora en KBC Groep, zodat de solvabiliteit van Cera in belangrijke mate door de waarde van deze participaties wordt bepaald. De (recurrente) inkomsten van Cera bestaan nagenoeg uitsluitend uit dividenden op haar participaties in KBC Ancora en KBC Groep zodat een eventuele daling van deze inkomsten een negatieve invloed heeft op de liquiditeitspositie van Cera. Uittredingen kunnen een belangrijke impact hebben op de kasstromen van Cera. Je kunt het prospectus, kosteloos en op eenvoudig verzoek aanvragen op de zetel van Cera (Muntstraat 1, 3000 Leuven) of in de bankkantoren van KBC, KBC Brussels en CBC. Je kunt het ook raadplegen op de website (www.cera.coop/prospectus) of opvragen per e-mail (info@cera.coop) of per telefoon (0800 62 340). De goedkeuring van het prospectus door de FSMA mag niet beschouwd worden als aanprijzing van de aangeboden effecten. In geval van klachten kun je terecht op www.cera.coop of bij de ombudsman in financiële geschillen via www.ombudsfin.be.