Een jongere uit de jeugdhulp getuigt

Bijzondere jeugdzorg

Een jongere uit de jeugdhulp verwoordt wat de coronacrisis voor hem of haar betekent:

"Chaos is het in mijn hoofd,
In het weekend naar huis, was mij beloofd.
Plots zit ik in de groep voor 3 weken lang,
En ook de opvoeders lijken erg bang.
Spelen met de kinderen van een andere groep,
Is nu roepen naar elkaar vanop de stoep.
Elke dag verandert er wat,
En mijn probleem … is net dat."