Kris Clijsters van Cachet vzw

Bijzondere jeugdzorg

Geweldig dat Cera hieraan wil meewerken. Wees maar zeker dat dit verschil maakt!

"‘Blijf in uw kot!’ Deze slogan is ondertussen alom bekend. We zijn nu bijna 10 dagen ver in de ‘Corona-vakantie voor onze schoolgaande kinderen en jongeren, en als wij, Cachet vzw, polsen bij de jongeren naar hoe het met hun gaat, komt één woord steevast terug: verveling! En je moet geen specialist zijn om te weten dat verveling leidt tot irritatie en ruzie. Zeker als je in een leefgroep woont, je vrienden en familie niet meer kan zien en voor de zoveelste keer datzelfde spelletje moet spelen.

Om het leven voor zowel kinderen, jongeren als begeleid(st)ers draaglijker te maken, zijn een aantal nieuwe spelletjes, knutselgerief, DVD’s, … meer dan welkom!

Geweldig dat Cera hieraan wil meewerken. Wees maar zeker dat dit verschil maakt!"

Kris Clijsters - Cachet vzw


Cachet vzw

Cachet is een organisatie door en voor jongeren met een ervaring in de jeugdhulpverlening. De initiatiefnemers van Cachet willen op een positieve manier aan de slag met hun ervaringen in de jeugdhulp en hebben daarom in 2011 Cachet vzw opgericht.