Hendrik Delaruelle, algemeen directeur, Vlaams Welzijnsverbond

Bijzondere Jeugdzorg

Het Vlaams Welzijnsverbond draagt deze actie een enorm warm hart toe, bedankt Cera!

"Ook in de jeugdhulp wordt men getroffen door het coronavirus: externe activiteiten kunnen niet doorgaan, bezoek mag niet naar de leefgroepen komen, de kinderen en jongeren kunnen niet naar huis in het weekend, … . Dit alles in het belang van onze gezondheid en in de hoop dat het virus snel in de kiem wordt gesmoord. De begeleiders zetten alles op alles om het leven in de leefgroep zo aangenaam mogelijk te maken, maar net zoals voor alle andere kinderen en jongeren zijn dit moeilijke tijden. Met hun actie geeft Cera jeugdhulporganisaties de kans om op basis van de noden van de kinderen en jongeren ondersteunend materiaal te kopen om deze periode door te komen, bijvoorbeeld communicatiemateriaal om het contact met het thuisfront te onderhouden of spel- en vrijetijdsmateriaal zodat deze dagen wat sneller voorbij vliegen. Het Vlaams Welzijnsverbond draagt deze actie dan ook een enorm warm hart toe, bedankt Cera!"

Hendrik Delaruelle, algemeen directeur, Vlaams Welzijnsverbond


Het Vlaams Welzijnsverbond

Het Vlaams Welzijnsverbond groepeert vandaag voorzieningen uit drie sectoren in het welzijnswerk: jeugdhulp en gezinsondersteuning, ondersteuning van personen met een handicap en kinderopvang.