Co-vitaminen van Cera: een vitamineboost voor armoedeverenigingen

Mensen in armoede zijn extra getroffen in deze coronacrisis. Ze dreigen totaal geïsoleerd te geraken en essentiële hulp mis te lopen. Armoede-verenigingen hebben acute nood aan extra financiële ondersteuning om hun werking te kunnen verderzetten.  

Vennoten die als vrijwilliger betrokken zijn bij armoedeorganisaties contacteerden Cera. Ook de armoedekoepels trekken aan de alarmbel.

Veel voorzieningen en verenigingen zijn noodgedwongen dicht. Maar het zijn vaak de enige plekken waar kwetsbare mensen nog enig sociaal contact hebben, vragen kunnen stellen en op steun kunnen rekenen. Veel mensen kampen momenteel met verhoogde stress als gevolg van eenzaamheid en angst.

Armoede-verenigingen doen hun uiterste best om zelf contact te blijven opnemen met de meest kwetsbare mensen. Ze bieden in de mate van het mogelijke zowel materiële als psychische bijstand. Veelal via telefoon, online, of veilig georganiseerde huisbezoeken. Er is grote nood aan extra middelen en capaciteit om hulp te blijven aanbieden, zoals de ondersteuning van kinderen en jongeren, huisbezoeken om contact te houden, opvang van dak- en thuislozen, thuislevering van maaltijden, …

Daarom lanceert Cera, na de vitamineboost voor de jeugdzorg, nu een vitamineboost voor armoedeorganisaties.

 

 

armoede

Tijd voor een vitamineboost voor de armoedeorganisaties en -verenigingen!

Welke actie?

  • Een vitamineboost van 500 euro voor armoedeorganisaties en -verenigingen.

Voor wie?

  • Deze actie is bedoeld voor lokale armoedeorganisaties en -verenigingen, hun vrijwilligersgroepen en burgerinitiatieven die aan armoedebestrijding doen, en die in deze Corona-crisis geconfronteerd worden met extra kosten. Meer voorwaarden vind je in het aanvraagformulier.
armoede

De actie om co-vitaminen aan te vragen voor je armoedevereniging is afgesloten en je kunt geen aanvraag meer indienen.

Lees meer over het resultaat van onze actie.