Ben jij kandidaat voor een ambitiestuurgroep van Cera?

Cera wil een enthousiasmerende maatschappelijke werking zijn, van, voor en door vennoten en heeft drie maatschappelijke ambities: 

 1. Een samenleving zonder drempels 
 2. Warme en zorgzame buurten
 3. Sterke en breed gedragen coöperaties

Cera organiseert sinds kort haar inspraak onder de koepel van de Maatschappelijke Adviesraad (MAR), waaronder drie ambitiestuurgroepen, een werkgroep Cera Kunstcollectie en een overkoepelend voorzittersoverleg ressorteren.

Een ambitiestuurgroep is een inhoudelijk en inspirerend klankbord over de betreffende ambitie. De leden leggen accenten, geven kritische reflecties, bouwen mee aan bredere verbinding en behandelen de signalen van de vennoten.

Elke ambitiestuurgroep bestaat uit vertegenwoordigers van de Nationale Adviesraad (NAR), de Raad van Bestuur, het management en de stafmedewerkers (coördinator en adviseur) en brengt de verschillende perspectieven samen.

 
Verkiezing

Momenteel zijn er drie vacatures voor vertegenwoordigers van de NAR:

 • Twee vacatures in de Ambitiestuurgroep 1 ‘Een samenleving zonder drempels’
 • Eén vacature in de Ambitiestuurgroep 2 ‘Warme en zorgzame buurten’ 

Wat verwachten we van een lid van de ambitiestuurgroep: 

 • Je levert een actieve bijdrage tijdens de vergadering. Die bijdrage vloeit voort uit jouw expertise, ervaring of betrokkenheid. Andere ervaringen of een kritische reflectie zijn ook zinvol en waardevol. 
 • Je bent bereid om een engagement op te nemen doorheen het ganse jaar. Je bereidt de twee MAR-avonden grondig voor. 
 • Je hebt interesse in/voelt je betrokken bij de ambities van Cera en wil dit ook uitdragen als Cera-ambassadeur. 
 • Je bent passief tweetalig, want de vergaderingen van de ambitiestuurgroepen zijn zonder simultaanvertaling. 
 • Je kunt het individuele belang overstijgen en de link leggen met de vennotenbasis. 

Specifieke bepalingen: 

 • Enkel NAR-leden die nog geen MAR-lid zijn kunnen zich kandidaat stellen. 
 • Een NAR-lid kan zich slechts kandidaat stellen voor een van de openstaande vacatures. 
 • De vertegenwoordigers van de NAR in een ambitiestuurgroep moeten uit  verschillende Regionale Adviesraden komen. 
 • Er wordt gestreefd naar een geografische spreiding van de stuurgroepleden, waarbij minstens één NAR-lid per stuurgroep Franstalig of Duitstalig is en zijn wettelijke woonplaats heeft in de regio Brussel, Oost-België of Wallonië. 
 • De kandidaten voor een mandaat in ambitiestuurgroep 1 mogen geen lid zijn van RAR Hainaut-Sud, Midden-Limburg, Oost-België of Oostende.
 • De kandidaat voor een mandaat in ambitiestuurgroep 2 mag geen lid zijn van RAR Dender-Zwalm, Meetjesland, Midden-Limburg en Pajottenland.

Iets voor jou?

Stel je dan voor 15 maart 2022 kandidaat via dit formulier