Welkom bij Cera

Tekende je tijdens onze actieperiode in op Cera-aandelen? Bestel t.e.m. 30 juni 2022 je welkomstgeschenk t.w.v. 30 euro.

Goede redenen om deel uit te maken van Cera

Met zo'n 400.000 enthousiaste vennoten zijn we de strafste en warmste coöperatie van het land. Samen geraken we verder, beleven we meer en investeren we beter: in initiatieven die (het) goed doen en mensen verbinden, in projecten die opbrengen voor ons allemaal. Samen hebben we ’t goed voor elkaar.

Het fijne Cera-gevoel maakt voor alle vennoten een verschil, zowel persoonlijk (kans op een dividend, vele kortingen, ...) als voor de samenleving (maatschappelijke projecten). Cera-vennoot worden is gemakkelijk en kan al vanaf 50 euro. En vanaf 600 euro E-aandelen kun je ook van alle Cera vennotenvoordelen genieten waardoor je kunt besparen met vele kortingen en exclusieve acties!

De actie is momenteel afgelopen, maar de uitgifte van Cera-aandelen loopt nog tem 27 mei 2022.

Mis je cadeau niet! 

Tekende je tussen 14 maart en 14 mei 2022 voor het eerst in op Cera-aandelen?
Lees dan hier na hoe je het welkomstgeschenk kan bestellen.


Investeren in E-aandelen houdt risico's in. Lees vooraf het prospectus.

 

Hoe intekenen op Cera-aandelen?

Dit kan op twee manieren: online en offline. 

  • Online: voor de intekenprocedure word je doorverwezen naar KBC. Want Cera en KBC, dat zijn twee handen op één buik. Als KBC-klant kun je KBC Touch of KBC Mobile gebruiken. Als niet-KBC-klant kun je je via de itsme-app registreren. Het is snel en gemakkelijk.  
  • Offline: dat kan in elk bankkantoor van de KBC-groep of via KBC Live op het nummer 078/152.153 (keuze 3: "beleggingen en fiscaal sparen").

Koop nu online Cera-aandelen

Goed om te weten

  • Cera-vennoot  worden kan al vanaf 50 euro (tot een maximum van 5000 euro).
  • Iedereen die meerderjarig is, dient zelf in te tekenen op Cera-aandelen.
  • Je betaalt geen instap- en uitstapkosten.
  • De inschrijvingsperiode loopt tot 27 mei 2022, behoudens vervroegde afsluiting.

Investeren in E-aandelen
houdt risico's in.
Lees vooraf het prospectus

Waarom is het ook voor bestaande vennoten belangrijk dat onze Cera-familie blijft uitbreiden?


Zoals je weet, is Cera een coöperatie. De kracht van Cera zijn haar vennoten. Cera bestaat door en voor haar vennoten. Om die vennoten een zo goed mogelijke Cera-beleving te bieden, is het belangrijk dat we met veel Cera-vennoten zijn. Want met hoe meer we zijn, hoe meer positieve impact Cera kan maken op ieders leven:

  • Kortingen: Hoe meer Cera-vennoten, hoe straffer de kortingen en hoe beter de deals die Cera kan regelen bij haar partners. Daar profiteren vennoten zoals jij dus van mee.
  • Opbrengst: Hoe meer Cera-vennoten, hoe groter de kans op goede resultaten voor Cera en hoe groter de kans op een goed dividend voor de vennoten.
  • Positieve impact: Hoe meer Cera-vennoten, hoe meer we kunnen bijdragen aan maatschappelijke projecten die onze wereld telkens een stukje beter maken.

Door iemand anders Cera-vennoot te maken, maak je dus niet alleen die andere persoon blij met een welkomstgeschenk, maar je helpt zo ook de Cera-familie groeien. Zo kunnen we samen nog meer positieve impact creëren in onze samenleving

Dit onderdeel wordt niet weergegeven omdat je deze cookies niet hebt aanvaard.
Wil je de inhoud toch zien, dan kun je de instellingen hiervoor aanpassen onderaan de pagina.

De opbrengst van jouw aandelen

Als Cera-vennoot heb je het vooruitzicht op een aantrekkelijk jaarlijks dividend.

Elk jaar doet de statutair bestuurder een voorstel van dividend aan de Algemene Vergadering. Het dividend kan verschillen van jaar tot jaar en kan nooit hoger zijn dan het maximumpercentage dat is vastgesteld in de voorwaarden tot erkenning voor de Nationale Raad voor de Coöperatie. Sinds 1996 bedraagt dit maximaal 6%. Er kan ook voorgesteld worden om geen dividend toe te kennen. Meer informatie over de dividendpolitiek van Cera vind je in rubriek 4.2.2.3 van het prospectus.

Evolutie van het coöperatieve dividend* in de voorbije boekjaren

   2018  2019 2020  2021 
 Dividend**  3,0%  3,25%  3,0%  3,25%**** Dividenden uit het verleden vormen geen garantie voor de toekomst.
** De vermelde percentages betreffen het bruto-dividend. Hierop wordt 30% roerende voorheffing ingehouden. Deze kan vervolgens (door rijksinwoners) via de belastingaangifte verrekend worden met de verschuldigde personenbelasting (en desgevallend terugbetaald worden) in de mate dat de drempel van 800 euro  aan dividenden per belastingplichtige per jaar niet is overschreden. Niet-inwoners kunnen de ingehouden roerende voorheffing recupereren via de belastingaangifte voor niet-inwoners. 
De dividenden die toegekend worden aan minderjarige kinderen komen toe aan de ouders. Tenzij een van de ouders het exclusieve genot heeft van het inkomen van de kinderen, moet elke ouder de helft van de aan zijn/haar minderjarige kinderen toegekende dividenden toevoegen aan zijn/haar eigen dividenden.
Voor een volledig overzicht van de fiscaliteit van de E-aandelen zoals van toepassing op de datum van het prospectus, zie rubriek 4.2.2.4. van het prospectus
*** Het dividend van 3,25% bruto voor 2021 is door de Raad van Bestuur voorgesteld en moet door de Algemene Vergadering van 11 juni 2022 nog goedgekeurd worden.

 

CeraSelect najaar 2022

Nieuwsgierig naar onze vennotenvoordelen?

CeraScoop najaar 2022

Lees onze boeiende reportages

Waarschuwing

Investeren in aandelen, zoals de coöperatieve aandelen van Cera, houdt risico’s in. De E-aandelen van Cera zijn niet overdraagbaar en bij uittreding wordt maximaal de statutaire uitgifteprijs terugbetaald. Als intekenaar loop je het risico een deel of het geheel van het geïnvesteerde bedrag te verliezen. Lees vooraf het volledige prospectus, zodat je de potentiële risico’s en voordelen in verband met de beslissing om in Cera-aandelen te beleggen volledig begrijpt. Dit prospectus bevat meer gedetailleerde informatie dan dit document. Besteed bijzondere aandacht aan de risicofactoren die zijn beschreven in hoofdstuk 1 ‘Risicofactoren’ van het prospectus. Cera is onder meer onderhevig aan marktrisico, liquiditeitsrisico, concentratierisico, ... De activa van Cera bestaan in zeer belangrijke mate uit aandelen in KBC Ancora en KBC Groep, zodat de solvabiliteit van Cera in belangrijke mate door de waarde van deze participaties wordt bepaald. De (recurrente) inkomsten van Cera bestaan nagenoeg uitsluitend uit dividenden op haar participaties in KBC Ancora en KBC Groep zodat een eventuele daling van deze inkomsten een negatieve invloed heeft op de liquiditeitspositie van Cera. Uittredingen kunnen een belangrijke impact hebben op de kasstromen van Cera. Je kunt het prospectus, kosteloos en op eenvoudig verzoek aanvragen op de zetel van Cera (Muntstraat 1, 3000 Leuven) of in de bankkantoren van KBC, KBC Brussels en CBC. Je kunt het ook raadplegen op de website (www.cera.coop/prospectus) of opvragen per e-mail (info@cera.coop) of per telefoon (0800 62 340). De goedkeuring van het prospectus door de FSMA mag niet beschouwd worden als aanprijzing van de aangeboden effecten. In geval van klachten kun je terecht op www.cera.coop of bij de ombudsman in financiële geschillen via www.ombudsfin.be.