300 x 500 euro voor gastvrije initiatieven

Dien je gastvrij project in voor 30 mei 2022

Een week extra om jouw initiatief in te dienen!

Ze zijn op ons netvlies gebrand: de schrijnende beelden van de bombardementen in Oekraïne, het onnoemelijke menselijke leed, de moeders en kinderen die alles achterlaten om te schuilen voor het oorlogsgeweld. Niemand blijft hierdoor onberoerd. Ook jullie hebben zich massaal solidair getoond door te storten of door zelf Good Company te zijn. 

Maar er is nog een andere, onderbelichte zijde aan de vluchtelingenproblematiek. De huidige crisis stelt ook de bestaande vluchtelingenorganisaties voor ongeziene uitdagingen. Niet alleen zien ze de vraag exploderen, onder andere vanuit steden en gemeenten, maar daarnaast hebben ze ook te kampen met een enorm tekort aan helpende handen en middelen. Door de coronacrisis zijn bijvoorbeeld heel wat geldinzamelingsacties afgelast en is er weinig werkbudget voorhanden.

Om deze organisaties én nieuwe initiatieven een duwtje in de rug te geven, schenken we 500 euro aan 300 organisaties of initiatieven die zich op een of andere manier inzetten voor mensen op de vlucht. Dat kan gaan van een straatfeest om mensen uit Oekraïne een warm welkom te geven, tot huiswerkbegeleiding of een buddyproject om vluchtelingen wegwijs te maken in de administratieve mallemolen. Voor opvanginitiatieven bij mensen thuis wordt momenteel steun vanuit de overheid voorzien. Daarom richten wij deze actie specifiek tot ándere acties en organisaties (*). 

Samen tonen we de kracht van allen voor allen. Samen hebben we ’t goed voor elkaar.

(*) Deze actie is enkel bedoeld voor lokale organisaties, verenigingen, vrijwilligersgroepen en burgerinitiatieven, die zich inzetten voor mensen op de vlucht. Overheidsinitiatieven, openbare besturen, bedrijven met een commercieel doel of particulieren kunnen niet indienen.

 

Ken of ben jij iemand die in aanmerking komt voor deze actie?

Breng hen op de hoogte van deze actie.

Praktisch

Klik op de link hierboven om het aanvraagformulier voor 500 euro steun voor jouw gastvrij initiatief in te dienen. Een aanvaag indienen kan tot 29 mei 2022 middernacht. In het formulier worden gegevens van je organisatie of vereniging, de contactpersoon en een korte omschrijving van je initiatief gevraagd, en worden de voorwaarden toegelicht. We vragen ook een aantal foto’s of filmpjes van je initatief. Deze kunnen eventueel later nog ingestuurd worden (tot 30 juni 2022).

Oprichting Gastvrij Fonds

Dit 300 x 500 euro-project kan beschouwd worden als een eerste Cera-actie & projectoproep van het Gastvrij Fonds. Dit fonds wordt de komende maanden opgericht door Gastvrij Netwerk, en heeft als doel de ondersteuning op lange termijn van organisaties en verenigingen die zich inzetten voor mensen op de vlucht, via diverse projectoproepen.

Lees meer over het Gastvrij Fonds