De Warmste Week - hero image

Cera, De Warmste Week en jij

Samen door het vuur voor kinderen en jongeren

Opgroeien zonder zorgen, dat vinden wij een basisrecht.

Daarom hebben we ons ook in 2023 weer met vuur ingezet voor De Warmste Week. We verkochten samen met vzw HONK warme chocomelk en koekjes in het hartje van Leuven, organiseerden een webinar, maakten fi lmpjes over de projecten … Ook de vennoten ondernamen massaal acties en stortten voor het doel. Cera verdubbelde elke
bijdrage van de vennoten. Zo konden we maar liefst 94.822 euro afgeven op het slotevent in Brugge!

Dankjewel aan iedereen die zijn warme hart toonde!

Webinar 'Hoe kan je aandacht schenken aan het welbevinden van kinderen en jongeren?'

Tijdens dit webinar gingen we in gesprek met Nel Broothaerts, Directeur Preventie en Ontwikkeling van Child Focus en Gino Ibie, coördinator van TEJO Vlaanderen.

Ook zij gaan door het vuur voor onze jeugd

Elk jaar schaart Cera zich achter meer dan zevenhonderd maatschappelijk relevante projecten. Vele daarvan worden nu ook gesteund door de Warmste Week, omdat ze zorgen voor meer veilige plekken voor kinderen en jongeren: thuis, op school, in hun vrije tijd en online. We zetten er hier een aantal van in de kijker.  

Dit onderdeel wordt niet weergegeven omdat je deze cookies niet hebt aanvaard.
Wil je de inhoud toch zien, dan kun je de instellingen hiervoor aanpassen onderaan de pagina.

Gooikenshoeve vlamt voor jongeren en jongvolwassenen die psychisch lijden

Gooikenshoeve (Oost-Vlaanderen) is een zorgboerderij waar jongeren en jongvolwassenen met ernstige psychische problemen worden opgevangen. Met de opbrengst van De Warmste Week wil de organisatie een prikkelarme en veilige atelierruimte annex snoezelkamer inrichten voor jongeren die uitbehandeld zijn in het reguliere circuit. Het doel is om hen een warme en menselijke omgeving te bieden waar ze gekoesterd en gezien worden. 

MPI Oosterlo vlamt voor mensen met een verstandelijke beperking

De vzw MPI Oosterlo (Antwerpen) biedt ondersteuning aan mensen met een verstandelijke beperking en aan kwetsbare jongeren binnen jeugdhulp. En dat in alle domeinen van het leven: wonen, werken, leren en vrije tijd. Met de opbrengst willen ze  kinderen en jongeren met een mentale beperking een uitdagende vakantie bieden met toffe workshops, contactclowns en een groot opblaasbaar ballenbad.

Dit onderdeel wordt niet weergegeven omdat je deze cookies niet hebt aanvaard.
Wil je de inhoud toch zien, dan kun je de instellingen hiervoor aanpassen onderaan de pagina.

Open Kijk Vijfwegen vlamt voor kinderen en jongeren op de vlucht

In het asielcentrum van Poelkapelle (West-Vlaanderen) verblijven 235 bewoners, waarvan een grote groep niet-begeleide minderjarigen en kinderen in gezinsverband. Met de opbrengst van De Warmste Week wil Open Kijk Vijfwegen een huiselijke speel- en snoezelruimte inrichten, waar jonge kinderen en hun ouders even kunnen ontsnappen aan hun zorgen. 

Beestig Wijs vlamt voor jongeren in kwetsbare situaties en hun huisdier(en)

Beestig Wijs (Limburg) runt een noodzorgwoning voor huisdieren van mensen in crisissituaties. Met de opbrengst willen ze nu ook de eerste verdieping inrichten als plek waar jongeren in een onveilige thuissituatie even op adem kunnen komen, samen met hun huisdier(en). Want meestal mogen ze hun trouwe metgezel niet meenemen en willen ze hun huisdier ook niet achterlaten. Beestig Wijs wil hen nu allebei een warm nest bieden. 

Vonk vlamt voor jongeren die psychisch vastlopen

VONK (Antwerpen) is een groeiplek voor psychisch kwetsbare jongeren die via creatieve ateliers aan de slag kunnen gaan met zichzelf. Een veilige haven waar ze een intensief, kortlopend traject kunnen volgen, gericht op het versterken en (her)ontdekken van hun krachten en talenten. Met de opbrengst wil VONK een vakantieaanbod met atelierwerking opstarten voor jongeren die al een traject volgden, of op een laagdrempelige manier kennis willen maken met het aanbod en geen aansluiting vinden bij het reguliere vrijetijdsaanbod. 

HONK vzw

HONK (Vlaams-Brabant) is een woon- en zorgproject voor jongeren met een beperking.

HONK is een project van de ouders van dertien Leuvense jongeren met een beperking. Al zeven jaar lang organiseren ze dagactiviteiten voor jongeren met een beperking. In het HONKhuis wonen de jongeren in een kotformule. Elke week leven en wonen ze er van maandag tot en met vrijdag samen, onder begeleiding. 

TEJO

TEJO

Het 'PS: Kan ik je helpen?' project van TEJO (Therapeuten voor Jongeren) bevordert de mentale veerkracht van jongeren door middel van een toegankelijk vormingspakket, ontwikkeld op basis van de expo 'We(l) zijn jong!'. Vrijwilligers voorzien scholen en jongerenorganisaties in Vlaanderen van tips & tricks voor peer support. Doel: het individueel welzijn stimuleren en jongeren inspireren tot mentale welzijnsambassadeurs. Op deze manier leggen we de basis voor een inclusieve en ondersteunende samenleving.

De Fietsersbond vlamt voor een fiets voor elk kind

398.000 gezinnen hebben geen fiets in huis. Kinderen in deze gezinnen hebben minder kansen op school, hobby’s en ontspanning. Dankzij fietsbibs, fietslessen, schoolfietsen, fietsonderhoud, fietseducatie, … ontdekken ook zij het plezier, de vrijheid en de kansen die fietsen geeft. Met het project ‘Een Fiets voor Elk Kind’ worden deze lokale fietsinitiatieven van vrijwilligers ondersteund die kinderen en jongeren verder helpen op de fiets in heel Vlaanderen.

 
Een Fiets voor Iedereen