Samen bouwen aan een betere wereld

- RECLAME - 

 

Cera steunt initiatieven die mensen, buren en generaties samenbrengen.

Als één front scharen Cera-vennoten zich achter coöperaties en projecten die maatschappelijk relevant zijn en zich inzetten voor een samenleving waarin iedereen de beste versie van zichzelf kan zijn. We lanceren initiatieven en werken - samen met onze partners - maatschappelijke projecten uit rond drie ambities:

  • Een solidaire samenleving zonder drempels
  • Warme en zorgzame buurten voor iedereen
  • Sterke en breed gedragen coöperaties

 Word Cera-vennoot

Investeren in e-aandelen houdt risico's in. Lees vooraf het prospectus.

Cera ondersteunt jaarlijks meer dan 700 projecten

We versterken jaarlijks zo’n 700 coöperaties en organisaties die een waardevolle bijdrage leveren aan de samenleving. Door kansen te creëren voor iedereen, ook in het Zuiden. Door mensen, buren en generaties bij elkaar te brengen.

Samen met onze vennoten ondernemen we actie voor meer duurzaamheid, menselijkheid en solidariteit. In een wereld waar iedereen thuis is. Want daar worden we allemaal beter van.

3 sprekende projecten

Dit onderdeel wordt niet weergegeven omdat je deze cookies niet hebt aanvaard.
Wil je de inhoud toch zien, dan kun je de instellingen hiervoor aanpassen onderaan de pagina.

Wist je dat noten bijdragen tot een warme samenleving? 

Cera roept iedereen op om de walnoten die ze kunnen missen, te schenken aan een zorgatelier. Mensen met een fysieke, psychische of sociale beperking kraken de noten en krijgen zo zinvol werk. Een artisanale perserij zorgt voor de finishing touch en maakt er heerlijke notenolie van. Een mooi voorbeeld van de positieve impact die we met onze maatschappelijke werking realiseren.

Ontdek onze Notenkrakken

Buurtpunten zorgen voor een warm kloppend hart in de lokale gemeenschap.

Wij willen van straten weer buurten maken en van inwoners weer buren, die elkaar bij naam kennen en helpen. Die samen het hoofd bieden aan lokale uitdagingen, zowel in steden, gemeenten als ‘op de buiten’, want elke context kent zo zijn eigen uitdagingen of noden.  

Ontdek alles over de Buurtpunten

Dit onderdeel wordt niet weergegeven omdat je deze cookies niet hebt aanvaard.
Wil je de inhoud toch zien, dan kun je de instellingen hiervoor aanpassen onderaan de pagina.
Dit onderdeel wordt niet weergegeven omdat je deze cookies niet hebt aanvaard.
Wil je de inhoud toch zien, dan kun je de instellingen hiervoor aanpassen onderaan de pagina.

Een coöperatie in de zorgsector

Vier jaar liepen ze met hun coöperatief idee rond, tot dat ze Cera ontmoetten. Vier maanden later was Thuisverpleging Meerdael, een werkerscoöperatie, een feit.

Ontdek alles over coöperatief ondernemen

Zin om als vennoot ook je (maatschappelijk) steentje bij te dragen?

Om Cera-vennoot te worden, moet je een of meerdere E-aandelen met een nominale waarde van 50 euro (tot een maximum van 5000 euro) kopen. Je betaalt geen instap- en uitstapkosten.

Voor de intekenprocedure word je dooverwezen naar KBC. Je moet geen KBC-klant zijn of worden.

 Word Cera-vennoot

Investeren in e-aandelen houdt risico's in. Lees vooraf het prospectus.

 

Hoe gaat Cera tewerk?

Alle projecten die bijdragen tot één van onze drie ambities komen in aanmerking. Initiatieven die samenwerking en samenhang tussen mensen, buurten of groepen versterken, hebben onze voorkeur. Ze kunnen lokaal, regionaal, nationaal of zelfs internationaal zijn.

Onze lokale en regionale projectwerking in een aantal cijfers

Onze nationale maatschappelijke dienstverlening samengevat

Wat doen we?

Hoe creëren we samen economische en maatschappelijke meerwaarde:

  1. we realiseren positieve impact in onze samenleving, door meer dan 700 nationale en regionale projecten te steunen
  2. we genieten van unieke voordelen bij meer dan 250 gekende merken en events (voor wie min. €600 aan Cera-aandelen of 12 E-aandelen bezit)
  3. als hoofdaandeelhouder zorgen we voor sterke fundamenten van de KBC groep

En zo maken we, dag in dag uit, samen het verschil.

Blijf op de hoogte

Dankzij het e-zine blijf je op de hoogte van wat er reilt en zeilt bij Cera.  Je leest er meer over onze maatschappelijke projecten. En af en toe kun je een wedstrijd meepikken en bv. tickets winnen voor een mooie tentoonstelling. Bovendien weet je als abonnee van ons e-zine als eerste wat de meest recente voordelen zijn.

Ben je nog geen vennoot?

Schrijf je dan in voor de nieuwsbrief voor niet-vennoten.

Ben je al vennoot?

Meld je aan met je gebruikersnaam en paswoord op onze website via ‘Mijn Cera’ of creëer een gebruikersprofiel op onze website.

 

Waarschuwing

Investeren in aandelen, zoals de coöperatieve aandelen van Cera, houdt risico’s in. De E-aandelen van Cera zijn niet overdraagbaar en bij uittreding wordt maximaal de statutaire uitgifteprijs terugbetaald. Als intekenaar loop je het risico een deel of het geheel van het geïnvesteerde bedrag te verliezen. Lees vooraf het volledige prospectus, zodat je de potentiële risico’s en voordelen in verband met de beslissing om in Cera-aandelen te beleggen volledig begrijpt. Dit prospectus bevat meer gedetailleerde informatie dan dit document. Besteed bijzondere aandacht aan de risicofactoren (zie Samenvatting p. 5-11 en Hoofdstuk 1 - ‘Risicofactoren’, p. 12-18). Cera is onder meer onderhevig aan marktrisico, liquiditeitsrisico door daling of wegvallen van dividenden op de participaties in KBC Ancora en KBC Groep, liquiditeitsrisico door uittredingen met coöperatieve aandelen, concentratierisico, ... De diverse risico’s die zich op het niveau van de KBC Groep kunnen manifesteren, vertalen zich in het marktrisico en het liquiditeitsrisico door daling of wegvallen van dividenden. De activa van Cera bestaan in zeer belangrijke mate uit aandelen in KBC Ancora en KBC Groep, zodat de solvabiliteit van Cera in belangrijke mate door de waarde van deze participaties wordt bepaald. De (recurrente) inkomsten van Cera bestaan in zeer belangrijke mate uit dividenden op haar participaties in KBC Ancora en KBC Groep zodat een eventuele daling van deze inkomsten een negatieve invloed heeft op de liquiditeitspositie van Cera. Uittredingen kunnen een belangrijke impact hebben op de kasstromen van Cera. Je kunt het prospectus, kosteloos en op eenvoudig verzoek aanvragen op de zetel van Cera (Muntstraat 1, 3000 Leuven) of in de bankkantoren van KBC, KBC Brussels en CBC. Je kunt het ook raadplegen op de website (www.cera.coop/prospectus) of opvragen per e-mail (info@cera.coop) of per telefoon (0800 62 340). De goedkeuring van het prospectus door de FSMA mag niet beschouwd worden als aanprijzing van de aangeboden effecten. In geval van klachten kun je terecht op www.cera.coop of bij de ombudsman in financiële geschillen via www.ombudsfin.be.