E-aandelen

E aandeel van Cera

E-aandelen zijn gewone coöperatieve aandelen. 

  • Ze bieden het vooruitzicht op een jaarlijks coöperatief dividend, berekend op het nominale kapitaal van 50 euro per aandeel.
  • Bij uittreding met E-aandelen krijgt de vennoot maximaal dit nominale kapitaal terug.

Elke natuurlijke persoon kan tijdens een emissie intekenen op één of meerdere E-aandelen, met inachtname van het globale statutaire maximum van 100 E-aandelen.