Maatschappelijke adviesraad

De maatschappelijke adviesraad van Cera is een reflectieraad voor de maatschappelijke werking van Cera. Ze geeft mee richting aan de invulling van de drie ambities en hoe we deze verbinden met de brede vennotenbasis van Cera.

De maatschappelijke adviesraad is samengesteld uit 38 leden:18 leden van de Raad van Bestuur  en 20 verkozen leden uit de Nationale Adviesraad  (NAR). Ze komt twee keer per jaar samen en overkoepelt vijf overlegorganen:

  • Ambitiestuurgroep samenleving zonder drempels 
  • Ambitiestuurgroep warme buurten 
  • Ambitiestuurgroep sterke coöperaties 
  • Werkgroep Cera Kunstcollectie 
  • Voorzittersoverleg
 
Maatschappelijke adviesraad
Dit onderdeel wordt niet weergegeven omdat je deze cookies niet hebt aanvaard.
Wil je de inhoud toch zien, dan kun je de instellingen hiervoor aanpassen onderaan de pagina.