Franky Depickere

Franky Depickere

Franky Depickere (°1959) behaalde de diploma’s van licentiaat in de handels- en financiële wetenschappen aan UFSIA en master in het financieel management van ondernemingen aan VLEKHO.

Na een korte periode bij het Gemeentekrediet, vervoegde hij in 1982 CERA Bank waar hij gedurende meer dan 17 jaar werkte. Hij was er onder meer inspecteur bij de interne audit, financieel directeur van CERA Lease Factors Autolease, directievoorzitter van Nédée België-Luxemburg, dochtervennootschap van CERA Bank, lid van het directiecomité van CERA Investment Bank en ten slotte gedelegeerd bestuurder bij KBC Securities.

In 1999 werd hij gedelegeerd bestuurder en voorzitter van het directiecomité van F. van Lanschot Bankiers België NV, en concerndirecteur van F. van Lanschot Bankiers Nederland. Vanaf 2005 was hij eveneens lid van het strategisch comité van F. van Lanschot Bankiers Nederland.

Sinds 15 september 2006 is hij lid van het Comité van Dagelijks Bestuur en voorzitter van het Managementcomité van Cera en gedelegeerd bestuurder van Cera Beheersmaatschappij en Almancora Beheersmaatschappij.

Franky Depickere is tevens lid van de Raad van Bestuur en voorzitter van het Risico- en Compliancecomité van KBC Groep, KBC Bank en KBC Verzekeringen. Hij is tevens lid van het Benoemingscomité van KBC Groep en bestuurder en lid van het Vergoedingscomité en Benoemingscomité van CBC Banque.

Daarnaast is Franky Depickere lid van de Raad van Bestuur van Československá Obchodní Banka a.s. (Tsjechië) en United Bulgarian Bank AD (Bulgarije), lid van de Supervisory Board, voorzitter van het Auditcomité en lid van het Benoemings- en Remuneratiecomité van Euro Pool System International B.V. (Nederland) en voorzitter van de Raad van Bestuur van Flanders Business School en van de Internationale Raiffeisen Unie (I.R.U). Franky Depickere is ook lid van het Bestuurscomité van KU LEUVEN Kulak.