Marc De Ceuster

Gedelegeerd bestuurder Marc De Ceuster

Marc De Ceuster (°1962) is doctor in de Toegepaste Economische Wetenschappen (UFSIA) en licentiaat in de Rechten (UIA). Sinds 2002 is hij Professor Financiële Economie aan de Universiteit Antwerpen. Hij is Academic Director geweest aan de Antwerp Management School en voormalig lid van de Algemene Raad van de Antwerp Management School. Hij is ook voormalig lid van de Raad van Toezicht van Arkea Direct Bank.

Hij zetelde ook zes jaar in de Raad van Bestuur van de KBC Groep namens de Vlaamse Regering. 

Hij werd op 29 november 2019 benoemd tot onafhankelijke bestuurder van Almancora Beheersmaatschappij NV (bestuurder C) en aangesteld als voorzitter van het Auditcomité. Sinds 26 november 2021 was hij voorzitter van de Raad van Bestuur van Almancora Beheersmaatschappij. Dit mandaat werd beëindigd op 28 april 2023. 

Op 4 mei 2023 is hij voorgedragen als bestuurder voor de Raad van Bestuur van KBC Groep, waar hij ook voorzitter van het Auditcomité is geworden.

Sinds 18 mei 2023 is hij lid van het Comité van Dagelijks Bestuur van Cera en gedelegeerd bestuurder van Cera Beheersmaatschappij en Almancora Beheersmaatschappij.