Onze criteria

Om lid te kunnen worden van een Regionale Adviesraad ben je:

  • vennoot van Cera en je hebt voor minstens 600 euro aandelen van Cera
  • Enthousiast om – als Cera-ambassadeur - samen met ons het verhaal van Cera uit te dragen
  • ouder dan 18 en jonger dan 65 jaar
  • maatschappelijk geëngageerd
  • bereid deel te nemen aan drie avondvergaderingen per jaar in je buurt
  • geen personeelslid van KBC Groep NV (of van de vennootschappen waarin KBC Groep NV rechtstreeks of onrechtstreeks participeert, inclusief hun zelfstandige uitbaters)
  • geen echtgeno(o)t(e), wettelijk of feitelijk samenwonende partner, bloedverwant tot in de tweede graad of aanverwant tot in de eerste graad van een huidig lid van de Regionale Adviesraad 
criteria regionale adviesraad