Pleegzorglandschap volledig hertekend

pleegzorglandschap hertekend
13 januari 2014

Vanaf 1 januari 2014 is het Vlaamse pleegzorglandschap grondig hertekend. Meer dan 20 pleegzorgorganisaties, verspreid over Vlaanderen, werken vanaf nu samen als vijf provinciale pleegzorgdiensten. De veranderingen moeten de draagkracht van pleegzorg in Vlaanderen gevoelig versterken. Vandaag werd het gloednieuwe logo van Pleegzorg Vlaanderen voorgesteld. Een 0800-nummer moet kandidaat-pleeggezinnen bovendien sneller aanspreken.

“Je thuis delen, verrijkt je leven” en “Voor lange tijd of voor heel even”, luiden de nieuwe leuzen van Pleegzorg Vlaanderen. “Daarmee willen we inzetten op het verrijkende aspect om je gezin op verschillende manieren open te stellen voor een pleegkind of pleeggast.”, zegt Niels Heselmans van Pleegzorg Vlaanderen. “De verschillende vormen van pleegzorg zijn nog te weinig bekend en dus willen we ze duidelijker in de kijker zetten.”


Samen met Jongerenwelzijn en Cera stelde Pleegzorg Vlaanderen ook een gloednieuw logo voor, dat pleegzorg in Vlaanderen een nieuw gezicht moet geven.

Onder impuls van Vlaams Minister van Welzijn Jo Vandeurzen werden de krachtlijnen geschreven voor een nieuw pleegzorgdecreet. Met de vertaling van dat decreet naar het werkveld, krijgt pleegzorg meer verantwoordelijkheden. “Pleegzorg zal de eerste te overwegen optie worden bij de uithuisplaatsing van kinderen of jongeren.”, geeft Heselmans mee. “Kinderen die in een instelling verblijven kunnen vanaf nu tijdens weekends of vakanties even in een pleeggezin gaan wonen. En ook volwassenen met een beperking zullen voor het eerst ook zelf de kans hebben om voor een pleeggezin te kiezen als ondersteuningsvorm. Dat betekent dat we ook meer kandidaat-pleeggezinnen voor kinderen, jongeren en volwassenen met een beperking zullen moeten aanspreken.” Om geïnteresseerden sneller de weg te wijzen in het pleegzorglandschap, kunnen ze ons vanaf nu gratis bereiken op het telefoonnummer 0800-30181.”

Lees het persbericht 'Pleegzorglandschap volledig hertekend'.