Organisaties voor mensen met een handicap, overheid en reguliere organisaties slaan de handen in elkaar

Campagnebeeld durf 2020
04 november 2014

Zonet werd DURF2020 in Leuven boven de doopvont gehouden. DURF2020 is een initiatief van Konekt vzw en is een unieke samenwerking van heel wat organisaties die mensen met een handicap sterker willen maken. In deze samenwerking vinden we organisaties voor/van mensen met een beperking, Cera en reguliere organisaties. Uniek is dat ook de Vlaamse overheid (VAPH) actief participeert. Specifiek wat Vlaams-Brabant betreft, is Vonx een van de partners. Dat is een vormingsorganisatie voor mensen met een beperking en wie op hen betrokken is.

DURF2020: katalysator voor positieve verandering

 De vorige Vlaamse regering legde met de beleidsnota “Perspectief2020”, en later met het decreet op de persoonsvolgende financiering, de basis voor een kentering in de wereld van mensen met een beperking.

DURF2020 schaart zich achter de systeemverandering

DURF2020 stelt vast dat mensen met een beperking en hun netwerk nog onvoldoende bij Perspectief 2020 betrokken worden. DURF2020 vindt het belangrijk dat de stem van mensen met een beperking en hun omgeving ook gehoord wordt. Wij willen de wensen, bezorgdheden en kritiek van mensen met een beperking of hun omgeving beluisteren en bundelen in beleidsaanbevelingen.

Lees het volledige persbericht 'DURF2020: organisaties voor mensen met een handicap, overheid en reguliere organisaties slaan de handen in elkaar'.