Acht innovatieve projecten rond ouderenzorg uit de startblokken

zilver aan zet voor kwetsbare ouderen
29 september 2016

Ter gelegenheid van de internationale dag van de ouderen op 1 oktober, wil Cera een reële verbetering betekenen voor de ouderenzorg. Concreet krijgen 8 organisaties uit Vlaanderen en Brussel gedurende 3 jaar steun voor hun innovatieve project.

Bij de zorg voor kwetsbare ouderen tekenen zich een aantal groeiende maatschappelijke tendensen af: toename van chronisch zieken, thuis wonen met zorg in de buurt, betaalbaarheid en samenwerking met mantelzorgers en vrijwilligers, multiculturalisering, onomkeerbare inzet van inspraak van de burger, technologie en digitalisering, eenzaamheid en sociale isolatie, armoede en geestelijke gezondheid…

In plaats van te focussen op probleemdetectie, ziekte of moeilijkheden, kiest Cera in samenwerking met LUCAS KU Leuven met Zilver aan Zet voor een positieve insteek. Het concept van M. Huber, positieve gezondheid, fungeert als leidraad: ‘Gezondheid is het vermogen om je aan te passen en je eigen regie te voeren, in het licht van de sociale, mentale en fysieke uitdagingen van het leven’ (Huber, 2011).

Met het project Zilver aan Zet steunt Cera 8 projecten uit Vlaanderen en Brussel die zich richten tot kwetsbare ouderen. De verbetering van positieve gezondheid, veerkracht en levenskwaliteit bij kwetsbare ouderen staat centraal. Het project vertrekt met andere woorden vanuit de sterktes van ouderen, ondanks het feit dat ze op lichamelijk, psychisch en/of sociaal vlak beperkingen ervaren.

Le quartier du bonjour… un quartier solidaire wil een solidair netwerk uitbouwen onder buurtbewoners in de Brabantwijk in Schaarbeek. Wat kunnen mensen betekenen voor hun buren en wat kan je aan je buren vragen? Zo versterken (o.a. zorgbehoevende) buurtbewoners hun netwerk in hun wijk, en vinden ze tegelijkertijd een plek, een actieterrein, om iets te doen voor anderen, ongeacht leeftijd, culturele achtergrond, taal, mobiliteitsproblemen.

Cera is projecthouder en ondersteunt financieel en op het gebied van communicatie. LUCAS KU Leuven, het interdisciplinair kenniscentrum over zorg en gezondheid, heeft een sterke expertise in praktijk- en beleidsgericht onderzoek. Het staat in voor de wetenschappelijke onderbouw van de aangereikte inzichten en voor de professionele begeleiding en coaching.

Ontdek de acht innovatieve projecten van Zilver aan Zet uit Vlaanderen en Brussel.