Studiedag Groene kansen voor welzijn op maat wijst op belang van zorgboerderijen

groene kansen voor welzijn op maat
15 november 2016

Jaarlijks vinden zowat 2250 mensen uit kwetsbare groepen een regelmatige en zinvolle dagbesteding in een natuurlijke omgeving met planten en dieren. Maar liefst 840 zorgboerderijen dragen zo, buiten de context van de klassieke hulpverlening, hun steentje bij aan meer welzijn. Tijdens een studiedag op 10 november 2016 maakten Steunpunt Groene Zorg vzw en Cera de stand van zaken op.

”De zorgboerderij valt nog nauwelijks weg te denken uit het dagbestedingsaanbod voor kwetsbare groepen”, stelt steunpuntvoorzitter Joris Van Olmen. ”Bovendien past het concept als een puzzelstuk in het nieuwe plaatje dat minister Jo Vandeurzen momenteel uittekent voor de zorgondersteuning.“


De studiedag werd ingeleid door:

Minister Jo Vandeurzen. De minister stelde zich voor als een ‘absolute believer’ van de zorgboerderij. ”Binnen een flexibel en regelluw kader willen we zorgboerderijen alle kansen geven om zich te engageren."

Lieven Vandeputte (Cera). ”Alleen ben je misschien sneller, maar samen geraak je verder.”

Tijdens de rondetafelgesprekken in de aanloop naar deze studiedag maakten gebruikers en welzijnsvoorzieningen een opsomming van de kernkwaliteiten van de zorgboerderij: huiselijkheid, structuur, op maat van eigen mogelijkheden, niet vanuit beperkingen, binnen een reële economische setting, in een groene en rustgevende omgeving, contact met dieren, zonder beoordeling, kleinschalig, een beschermde omgeving maar toch tel je mee, verantwoordelijkheid voor de groei van planten en dieren, …

Deze kernkwaliteiten werden onderstreept door professor Johan Braeckman, die in zijn filosofische reflectie het cruciale belang van creatief en betekenisvol werk als zingeving van het leven duidde. ”Stilte en rust, authenticiteit, traagheid: het zijn waarden die ik in de zorgboerderij herken. Zorgboerderijen zijn zelf kwetsbaar, zoals de mensen die er werken, omdat ze ingaan tegen de stroom!”

Lees het volledige persbericht 'Conclusies van de studiedag Groene kansen voor welzijn op maat'.