Buurten met erfgoed

Buurten met erfgoed
27 februari 2018

Dit project komt tot stand in samenwerking met FARO (Vlaams steunpunt voor cultureel erfgoed), Heemkunde Vlaanderen, CANON Cultuurcel, Departement Omgeving, Erfgoedcel Pajottenland Zennevallei en Herita.

Met dit project willen we de banden tussen basisscholen en lokale en regionale erfgoed-, cultuur- en natuurmedewerkers opnieuw aanhalen en structureel verankeren. Want erfgoed vind je overal: in landschappen, natuur, gebouwen, opschriften, straatnamen, verhalen, recepten, gebruiksvoorwerpen, ... In een Buurten met erfgoed-traject gaan scholen (leerlingen, leerkrachten en (groot)ouders) op zoek naar het verhaal achter hun eigen omgeving.

Met het oog op een duurzame verankering worden de lokale en regionale erfgoed-, cultuur- en natuurmedewerkers opgeleid via het train-the-trainer principe. Tijdens diverse opleidingen doorheen het schooljaar krijgen ze een theoretisch en methodologisch kader aangereikt waarmee ze in de praktijk aan de slag kunnen.