Fiscaliteit rond coöperatieve dividenden gaat veranderen

fiscaliteit coöperatieve dividenden
14 mei 2018
Over Cera

Oud regime (tot 2017)

Dividenden op aandelen van erkende coöperatieve vennootschappen waren (tot 2017) in hoofde van natuurlijke personen gedeeltelijk (tot maximaal 190 euro per belastingplichtige per jaar) vrijgesteld van roerende voorheffing en van aangifte in de personenbelasting.

Nieuw regime (vanaf 2018)

Het Zomerakkoord (Programmawet van 25 december 2017) heeft de fiscale behandeling van dividenden uitgekeerd door erkende coöperatieve vennootschappen gewijzigd. De (vroegere) vrijstelling voor dividenden van erkende coöperatieve vennootschappen wordt vanaf 2018 geïntegreerd in een ruimere vrijstelling voor alle dividenden, en dit tot maximaal 640 euro aan dividenden per belastingplichtige per jaar.

Deze vrijstelling wordt niet aan de bron toegepast, maar wel via de aangifte in de personenbelasting.

Indien een vennoot coöperatieve dividenden ontvangt op zijn Cera-aandelen, dan zal op deze dividenden 30% roerende voorheffing ingehouden worden. De ingehouden roerende voorheffing op deze (en eventuele andere) dividenden (tot maximaal 640 euro) kan vervolgens via de aangifte in de personenbelasting verrekend worden met de verschuldigde personenbelasting (en desgevallend terugbetaald worden).