Rubicon slaat brug tussen jeugd- en volwassenhulpverlening

rubicon bootje
17 mei 2018

Cera-Rubicon zet in op zorgcontinuïteit voor kwetsbare jongeren na hun 18 jaar. Cera wil met het Rubicon-project de komende twee jaar bruggen bouwen tussen jeugd- en volwassenhulpverlening. Concreet krijgen vijf Vlaamse organisaties steun voor de verdere uitbouw van hun innovatieve project.

Overgang niet altijd zonder slag of stoot

 De overgang naar volwassenheid voor jongeren uit de jeugdhulp en de uitdagingen hierbij zijn zowel maatschappelijk als beleidsmatig een issue. De jongvolwassenen staan er plots alleen voor op vlak van budgetbeheer, kampen met gevoelens van eenzaamheid, waarbij ze slechts op een beperkt netwerk en een voor hen wazig en onbekend volwassenhulpverleningslandschap kunnen terugvallen.

Vijf actieprojecten mikken op jongeren tussen 16 en 25 jaar die zich willen voorbereiden op de verderzetting van de hulpverlening na 18 jaar én die gebruik willen maken van jeugdhulp of er een beroep willen op doen na 18 jaar:

  • De Oever uit Hasselt richt zich tot moeilijk bereikbare jongeren. Een ‘trajectgezel’ helpt hen zoeken naar mogelijke pistes richting toekomst op vlak van werk of zinvolle tijdsbesteding.
  • Jeugddorp Kaizen/KaJac uit Bonheiden biedt onderdak en begeleiding aan twaalf jongeren in twee huizen. Het gaat om jongeren die omwille van welke reden ook, geen vaste verblijfplaats meer hebben. Ze hanteren geen uitsluitingscriteria en maken de brug van jeugdhulp naar volwassenhulp in samenwerking met alle verschillende partners en sectoren (GGZ, VAPH, VDAB, OCMW, etc.). Tijdens hun verblijf van maximaal één jaar wordt er met de jongeren oplossingsgericht en empowerend gewerkt aan hun vaardigheden en doelstellingen.
  • Bethanië uit Genk/Hasselt heeft een gemeenschaps-/ studentenhuis met vijf kamers waar zowel studenten als jongeren met gedrags- en/of emotionele problemen samenwonen. De begeleiders nemen de rol op van ‘warme kotmadam’ gedurende een aantal momenten per week.
  • Oranjehuis uit Heule kiest voor ‘dedicated actie’. Heel specifiek gaat het over jongeren op wachtlijsten in verschillende sectoren in de regio, maar ook jongeren die dreigen af te haken en een onvoldoende ondersteunend netwerk hebben. Verschillende begeleiders met een andere achtergrond bekijken de levenssituaties van de jongeren door een andere bril en bieden laagdrempelige, niet loslatende steun.
  • Jeugdzorg Emmaüs Mechelen – De Aanzet uit Mechelen zet voor de begeleiding van haar tienermoeders in op een formeel en een informeel zorgnetwerk waarbij er voldoende aandacht gaat naar de dimensie ‘ouder zijn’. De aanvullende ondersteuning vanuit het Centrum voor Kinderzorg en Gezinsondersteuning (CKG) Betlehem, de flexibele kinderopvang 38 Volt en het Sociaal Huis Mechelen maken dit project uniek.

Cera is projecthouder en ondersteunt financieel en op het gebied van communicatie. Trekker van het project is het Vlaams Welzijnsverbond dat als koepelorganisatie het oogpunt van de voorzieningen zal inbrengen. Een samenwerking met Cachet vzw wordt aangegaan om de belangen, vragen en noden van de jongeren te vertegenwoordigen doorheen het hele traject.

Lees het volledige persbericht 'Cera-Rubicon zet in op zorgcontinuïteit voor kwetsbare jongeren na hun 18 jaar'.