Negen projecten slepen Arts in Society Award in de wacht

Arts in Society Award prijsuitreiking
26 oktober 2018

Wat als jonge kunstenaars via muziek mensen met dementie en hun familie weer verbinden? Wat als ze samen met mensen met een zeldzame oogziekte een beeld bedenken voor een expo? Wat als zij jongeren met een mentale en fysieke beperking helpen om cultuur uit de Oudheid te begrijpen? Wat als kunst buurtbewoners stimuleert om elkaar meer op café te ontmoeten?

Op 23 oktober kon je in Gent zien hoe jonge kunstenaars met deze vragen inspirerende en artistieke trajecten hebben uitgewerkt. Ze kregen hierbij de steun van de Arts in Society Award, een projectoproep van Cera i.s.m. Dēmos en kunsthogescholen uit Brussel en Vlaanderen.

Met Arts in Society Award worden jonge kunstenaars die actief zijn in verschillende disciplines uitgenodigd om een participatief kunstproject te ontwikkelen in samenwerking met een partnerorganisatie die vanuit haar dagelijkse werking in contact is met mensen in een kwetsbare positie. Meer over de award is te vinden op www.artsinsocietyaward.be.

Voor de editie van 2017-2018 werden 9 projecten geselecteerd waarvan de resultaten op 23 oktober gelauwerd worden voor het publiek.

Benieuwd naar de resultaten? Alvast een tipje van de sluier:

  • Samen met de Eye Hope Foundation realiseerden 9 jonge studenten reclamevormgeving van Sint Lucas Antwerpen een tentoonstelling die betekenis geeft aan blindheid op jonge leeftijd. Bertha bedacht met haar broer het plan om gezichten te tekenen en te verkopen. Met de opbrengst van hun tekeningen, willen ze helpen om het onderzoek naar een remmer en uiteindelijk een remedie te betalen. EyeOpener is een vervolg op hun idee; wat als we nu eens veel meer kinderen uitnodigen om te tekenen en we maken er een tentoonstelling van?
  • Vier muziekstudenten van School of Arts HoGent creëerden via muziekbeleving een nieuw muziekstuk vanuit het persoonlijke verhaal van ouderen uit een woonzorgcentrum. "Onverwachte schoonheid is een droom, de droom om oudere mensen via muziek opnieuw op een dieper niveau te verbinden met hun eigen leven en de betekenis die muziek had vroeger, en deze te laten doorleven en artistiek te voeden in het nu."

Lees het volledige persbericht.