Koffieneuzen gezocht

Koffieneuzen oproep
30 november 2018

Cera en CAG (Centrum voor Agrarische Geschiedenis) willen de geschiedenis en het erfgoed van koffie in België in kaart brengen. Alle aspecten van deze heerlijke drank komen daarbij aan bod: van de handel over het branden tot het zetten en drinken van koffie. We gaan daarvoor op zoek naar bedrijfsarchief en reclamemateriaal, maar evengoed naar vakmanschap rond koffie en uniek servies.

Om al deze facetten van het koffie-erfgoed te kunnen behandelen, zal CAG naast de eigen werking ook samen met vrijwilligers per regio op zoek gaan naar de lokale koffiegeschiedenis. In samenwerking met de Plantentuin Meise en verschillende erfgoedpartners zullen opleidingsmomenten worden voorzien om deze groep van vrijwilligers wegwijs te maken in het koffieverleden van ons land, maar ook om hen de kneepjes van het erfgoedonderzoek bij te brengen.


Onder de titel ‘Koffieneuzen’ zullen zij werken rond drie lijnen:

  • Een eerste insteek is om op zoek te gaan naar (verdwenen) koffiebranders en hun bedrijfsgeschiedenis.
  • Een tweede mogelijkheid is om het verleden van koffiehuizen te onderzoeken. Op basis van onder meer gemeentelijke bronnen en handelsregisters willen we inzicht krijgen in het wel en wee, de uitbaters en klanten van dergelijke etablissementen.
  • Een derde insteek is de zoektocht naar koffietradities en gewoonten. Kunnen we spreken van bepaalde smaakvoorkeuren per regio? Werd koffie van West-Vlaanderen tot Limburg op een zelfde manier gezet en gedronken, of kunnen we ook hier regionale verschillen vaststellen?

CAG zal de vrijwilligers die met deze thema’s aan de slag gaan, opvolgen en begeleiden in samenwerking met de partners die bij dit project betrokken zijn.

Koffieneuzen gezocht

Om het lokale erfgoed van koffie in België in kaart te brengen, zoeken we vrijwilligers die rond één van de hierboven vermelde lijnen willen werken in de eigen regio. Je gaat in bedrijfs- of gemeentelijke archieven op zoek naar informatie of richt je via mondelinge geschiedenis op tradities en gewoonten.

Heb jij altijd al meer willen weten over dat dampend bakje troost en ben je gebeten door erfgoed? Stel je dan tegen uiterlijk 31 januari kandidaat als één van onze Koffieneuzen.

Profiel

  • Je hebt interesse in de geschiedenis en het koffie-erfgoed uit je streek
  • Je bent geboeid door historische bronnen
  • Je bent bereid deel te nemen aan enkele vormings- en overlegmomenten

Aanbod

  • Een vorming waarbij je een beknopt overzicht krijgt van de koffiegeschiedenis van ons land, uitleg krijgt over bronnenonderzoek en kennis maakt met mondelinge geschiedenis
  • Begeleiding en een terugkommoment
  • Bijdrage tot een boeiend erfgoedproject
  • Uitnodiging voor publieksactiviteiten gekoppeld aan het Koffie-project zoals een overzichtstentoonstelling rond koffie in de Plantentuin Meise en een Koffie-Festival, beide in 2020.

Voor meer informatie neem contact op met: