Ik zal je altijd horen

Een stem voor dementie, koor en stem
19 december 2018

Thuiswonende mensen met dementie en hun mantelzorgers samen doen zingen. Dat is de doelstelling van het project ‘Ik zal je altijd horen’. Want samen zingen maakt mensen met dementie 'wakker', actiever en opener en appelleert op een positieve manier aan hun vermogens.

Dementie treft in Vlaanderen 132.000 mensen. Tegen 2035 verwachten we een stijging van gemiddeld 40%. Vandaag woont 70% van de personen met dementie nog thuis en verstrekken de mantelzorgers de nodige zorgen. Beiden riskeren op die manier in een sociaal en maatschappelijk isolement te raken. Die verwachte stijging stelt ons voor enkele maatschappelijke uitdagingen en daarom is het broodnodig om in te zetten op deze projecten.

Dementie belichten en vooral ook verlichten, wordt daarom een aandachtspunt voor de komende generaties. Dit doen we via muziek, want zoals weerman Frank Deboosere, peter van dit project, verwoordt: ‘muziek is een fantastische taal waarmee we mensen heel lang kunnen blijven bereiken.’