Opnieuw 3% dividend voor vennoten van Cera

aankondiging dividend 2018
21 december 2018
Over Cera

De zaakvoerder van Cera stelt over het boekjaar 2018 opnieuw een coöperatief dividend voor van 3%. Dit zal ter goedkeuring worden voorgelegd aan de vennoten van Cera tijdens de Algemene Vergadering van zaterdag 8 juni 2019.

Opnieuw 3% dividend

Voor het tweede jaar op rij stelt de zaakvoerder een dividend van 3% voor aan de Algemene Vergadering. De voorbije jaren genoten de bijna 400.000 vennoten van Cera deze dividendpercentages:

2016 2017 2018*
 2,5%  3%  3%

* na goedkeuring door de Algemene Vergadering wordt het dividend uitbetaald op woensdag 12 juni 2019.

Gewijzigde fiscaliteit coöperatieve dividenden

Het Zomerakkoord (Programmawet van 25 december 2017) heeft de fiscale behandeling van dividenden uitgekeerd door erkende coöperatieve vennootschappen gewijzigd. De (vroegere) vrijstelling voor dividenden van erkende coöperatieve vennootschappen wordt sinds 2018 geïntegreerd in een ruimere vrijstelling voor alle dividenden, en dit tot maximaal 640 euro aan dividenden per belastingplichtige per jaar. Deze vrijstelling wordt niet aan de bron toegepast, maar wel via de aangifte in de personenbelasting.
Wanneer een vennoot coöperatieve dividenden ontvangt op zijn Cera-aandelen, dan zal op deze dividenden 30% roerende voorheffing ingehouden worden. De ingehouden roerende voorheffing op deze (en eventuele andere) dividenden (tot maximaal 640 euro) kan vervolgens via de aangifte in de personenbelasting verrekend worden met de verschuldigde personenbelasting (en desgevallend terugbetaald worden).