Sinds 1 januari 2019 intekendrempel verlaagd van 1250 euro naar 50 euro

Intreden vanaf 50 euro
03 januari 2019
Over Cera

Tot eind 2018 kon enkel ingetekend worden met pakketten van 25 E-aandelen met een nominale waarde van 50 euro per E-aandeel. Dit kwam overeen met een minimale investering van 1.250 euro (25 E-aandelen).

Sinds 1 januari 2019 kan intekenen per E-aandeel zodat men reeds Cera-vennoot kan worden met een investering van 50 euro (1 E-aandeel). De huidige uitgifte van coöperatieve aandelen loopt nog tot en met 30 mei 2019. Men kan de investering verder opbouwen en vanaf 600 euro geniet een vennoot ook van alle vennotenvoordelen en kan hij of zij een mandaat opnemen in de inspraakstructuur van de coöperatie.

Vanwaar deze versoepeling? Franky Depickere, gedelegeerd bestuurder van Cera, legt uit: “Voor Cera is het belangrijk om een brede vennotenbasis te hebben, die een goede weerspiegeling is van de bevolking in ons land, dus ook van alle leeftijden en generaties. Vooral voor jongeren is het vaak een drempel om in één keer 1250 euro te investeren. Sinds 1 januari werken we die drempel weg.”

“Voor klanten van KBC, CBC en KBC Brussels is het mogelijk om volledig online in te tekenen via KBC Mobile en KBC Touch. Intekenen via de bankkantoren of via KBC Live blijft natuurlijk ook mogelijk.”

Daarnaast kunnen vennoten sinds 1 januari 2019 ook gedeeltelijk uittreden met hun B-, D- en/of E-aandelen.

Vrijwillige uittredingen tussen 2 januari en 30 juni 2019

Uittreden met Cera-aandelen kan enkel in de eerste jaarhelft. De zaakvoerder besliste om, net zoals in 2018, de verzoeken tot vrijwillige uittreding opnieuw in twee stappen te laten verlopen. Tussen 2 januari en 30 juni 2019 worden alle verzoeken tot vrijwillige uittreding geregistreerd via de bankkantoren van KBC Bank, KBC Brussels en CBC Banque. In een tweede stap, op 30 juni 2019, zullen de uittredingsverzoeken worden behandeld.

Indien het aantal verzoeken lager is dan 10% van het totale kapitaal of van het totale aantal vennoten, worden alle verzoeken integraal aanvaard. Ligt het aantal uittredingen hoger, dan kan de statutaire zaakvoerder beslissen om de verzoeken tot uittredingen slechts gedeeltelijk te aanvaarden. In het verleden werden alle uittredingsverzoeken volledig uitgevoerd.

 

Meer info

Ga naar het prospectus, vervolledigd met de aanvulling daarbij, en alle andere belangrijke info.