Pilootprojecten persoonsgerichte zorg voor mensen met dementie

DeMENS in de zorg
15 maart 2019

In oktober 2018 lanceerde Het Expertisecentrum Dementie Vlaanderen, in opdracht van Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, het eerste referentiekader voor kwaliteit van leven, wonen en zorg voor mensen met dementie. Met de financiële steun van de Vlaamse overheid en Cera wordt dit referentiekader in 2019 verder uitgerold in Vlaanderen: zes zorgvoorzieningen zijn geselecteerd als pilootproject en worden ambassadeur van persoonsgerichte zorg.

Vlaanderen gaat voor persoonsgerichte zorg voor mensen met dementie. In oktober 2018 stelde het Expertisecentrum Dementie Vlaanderen, in opdracht van Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, Jo Vandeurzen, het referentiekader voor kwaliteit van leven, wonen en zorg voor personen met dementie voor op een symposium in het Vlaams Parlement.

De zorgsector reageerde enthousiast op de persoonsgerichte en warme visie op zorg uit het referentiekader dementie. Om de vertaling naar de praktijk een duwtje in de rug te geven lanceerden de Vlaamse overheid, Cera en het Expertisecentrum Dementie Vlaanderen de projectoproep ‘deMENSindezorg’.

 

Lees het volledige persbericht.