Vijf vragen en antwoorden over de roerende voorheffing op het Cera-dividend

03 juni 2019
Over Cera

In de Programmawet van 25 december 2017 veranderde de wetgever een aantal maatregelen rond roerende voorheffing. Daardoor zijn sindsdien ook de fiscale regels van de Cera-dividenden gewijzigd en hield Cera 30% roerende voorheffing in bij de uitbetaling van het dividend uitgekeerd in 2018.

1. Kan ik deze roerende voorheffing terugvorderen?

Kreeg je in 2018 dividenden van Cera, dan kun je de roerende voorheffing op deze dividenden via de personenbelasting vrijstellen.

2. Krijg ik een fiscaal attest?

Ja. Wij verstuurden in het voorjaar een attest met je dividend dat je in 2018 hebt ontvangen en het bedrag aan RV dat we hebben ingehouden. Dit attest werd je bezorgd via ofwel:

  • KBC/CBC Doccle
  • KBC/CBC Touch/Mobile
  • BPost (in een enveloppe van KBC/CBC).

Indien je dit attest nog niet ontving, kun je hiervan een kopie opvragen bij KBC of CBC.

3. Hoe kan ik de ingehouden roerende voorheffing terug krijgen?

Dat doe je via jouw aangifte in de personenbelasting in 2019 (inkomstenjaar 2018) via code 1437/2437.

4. Wordt er in juni weer roerende voorheffing afgehouden van mijn dividend?

Ja. Midden juni 2019 ontvang je van Cera je dividend over boekjaar 2018. Hierop houden we 30% RV in die je via je personenbelasting (aanslagjaar 2020) kunt recupereren. In het voorjaar van 2020 sturen we je hiervoor een attest.

5. Waar kan ik terecht voor specifieke vragen?
Ik betaal geen belasting, wat met de RV van mijn kinderen die ik ten laste heb? Ik krijg een vereenvoudigde aangifte, wat nu?
Je neemt voor specifieke vragen best contact op met de belastingdienst. Zij kunnen je verder helpen.

Meer info: https://financien.belgium.be/nl/Contact