Cera-vennoten keuren dividend van 3% goed

12 juni 2019

1508 vennoten aanwezig op de Algemene Vergadering van Cera.

Leuven, 11 juni 2019 – Op de Algemene Vergadering van Cera van zaterdag 8 juni 2019 keurden de vennoten de jaarrekening goed, inclusief het voorstel om over boekjaar 2018 een coöperatief dividend van 3% uit te keren. Het dividend zal woensdag 12 juni 2019 bij de vennoten op de rekening staan.


Herbeleef de Algemene Vergadering in beelden

AV 2019 Yvan Jonckeere

Persbericht

Terugblik op boekjaar 2018

Cera sluit het boekjaar af met een te bestemmen winst van 121,3 miljoen euro. Dit is het saldo van 154,8 miljoen euro aan opbrengsten en 33,5 miljoen euro aan kosten. De opbrengsten bestaan voor het overgrote deel uit de dividenden die Cera in 2018 ontving op haar participaties in KBC Groep en KBC Ancora. Over boekjaar 2018 keurde de Algemene Vergadering een dividend van 3% goed.
De vergadering werd in goede banen geleid door Yvan Jonckheere. Hij is sinds 24 mei 2019 de voorzitter van de Raad van Bestuur van Cera.
Franky Depickere, gedelegeerd bestuurder van Cera, licht toe: “Het jubileumjaar 2018 waarin wij in België maar ook wereldwijd de 200ste verjaardag vierden van de geboorte van Friedrich Wilhelm Raiffeisen, was een succesvol jaar voor onze coöperatie. Zijn invloed en ideeën – samenwerking, solidariteit en respect voor iedereen – zijn na 200 jaar actueler dan ooit ,lagen in 1892 aan de basis van Cera en zijn een stimulans en inspiratie om verder te schrijven aan ons succesverhaal.”

Nieuwe uitgifte van coöperatieve E-aandelen vanaf 11 juni 2019

Op 30 mei 2019 sloot Cera de uitgifte van coöperatieve E-aandelen, die liep vanaf 11 juni 2018, af. In die periode tekenden 8563 vennoten in op E-aandelen, voor een totaal bedrag van 21,7 miljoen euro. Op deze uitgifte tekenden 4.314 nieuwe Cera-vennoten in, wat overeenstemt met ruim 50% van het totaal aantal intekenaars.

Een nieuwe uitgifte van E-aandelen opent op dinsdag 11 juni 2019 en loopt – behoudens vervroegde afsluiting – tot en met 25 mei 2020. Iedereen, zowel nieuwe als bestaande vennoten, kan daarbij intekenen op één of meer E-aandelen met een nominale waarde van 50 euro per E-aandeel. Vanaf 600 euro geniet een vennoot van alle voordelen en kan hij of zij zich kandidaat stellen voor de inspraakstructuur van de coöperatie. Een vennoot kan in totaal maximaal 100 E-aandelen bezitten.

Intekenen kan via de online toepassingen KBC Touch en KBC Mobile of via de loketten van KBC, KBC Brussels, CBC of KBC Live (bankkantoor op afstand). Voortaan kunnen ook niet-klanten van KBC, KBC Brussels en CBC gemakkelijk via de online toepassingen intekenen. Identificatie van de intekenaar gebeurt via ITSME.

Gedelegeerd bestuurder, Franky Depickere: “Het financiële rendement, de ondersteuning van meer dan 600 maatschappelijke projecten en de vennotenvoordelen zijn de drie troeven waarmee we nieuwe en jonge vennoten aan boord willen halen. Via de coöperatieve structuur van de adviesraden bouwen de vennoten ook effectief mee aan onze engagementen.”

Lees het volledige persbericht.