Mensen met een beperking vergroten al spelend hun netwerk

Koplr

12 december 2019

Onderzoek leert dat personen met een verstandelijke beperking niet zoveel vriendschapsrelaties hebben, wat niet zelden leidt tot gevoelens van eenzaamheid. Ze nemen weinig deel aan (sociale) activiteiten in de samenleving en ze ervaren een tekort aan betekenisvolle en gevarieerde activiteiten.

Sociale netwerkvorming of het ondersteunen van het sociale netwerk rondom personen met een beperking is dan ook een uitdaging. Hier zetten Cera en de Academische Werkplaats Inclusieondersteuning op in. Samen met alle betrokken doelgroepen werden twee instrumenten ontwikkeld op maat van professionals, de cliënt en het warme netwerk rond de cliënt. 

Lees het volledige persbericht.