3,25% dividend voor de vennoten van Cera

Cera-dividend voor 2019
20 december 2019
Over Cera

De Raad van Bestuur van Cera stelt over het boekjaar 2019 een coöperatief dividend voor van 3,25%. Dit zal ter goedkeuring worden voorgelegd aan de vennoten van Cera tijdens de Algemene Vergadering van zaterdag 6 juni 2020.

Stijging met 0,25% ten opzichte van de voorgaande jaren

De voorbije twee jaar keerde Cera een dividend uit van 3% aan haar vennoten. Voor 2019 stelt de Raad van Bestuur, behoudens onvoorziene omstandigheden, een dividend voor van 3,25%.

“Het coöperatieve dividend blijft een van de drie troeven om vennoot te worden of te blijven van Cera,” stelt Franky Depickere, gedelegeerd bestuurder. “Naast dat jaarlijkse dividend genieten de vennoten ook van unieke voordelen (kortingen op producten, diensten en evenementen) en realiseren ze samen een positieve impact in onze samenleving, door jaarlijks meer dan 500 organisaties te ondersteunen.”
Indien goedgekeurd door de Algemene Vergadering wordt het dividend uitbetaald op woensdag 10 juni 2020.

Vennoot worden kan vanaf 50 euro

De huidige uitgifte van Cera-aandelen loopt nog tot 25 mei 2020. Franky Depickere legt uit: “Voor Cera is het belangrijk een brede vennotenbasis te hebben met vennoten van alle leeftijden en generaties. Vanaf 50 euro ben je al vennoot van Cera. Wie voor minstens 600 euro Cera-aandelen heeft, geniet bovendien van alle voordelen van onze coöperatie. Zowel voor klanten als niet-klanten van KBC-groep is het mogelijk om volledig online in te tekenen. Intekenen via de bankkantoren of via KBC Live blijft natuurlijk ook mogelijk.”

Vrijwillige uittredingen tussen 2 januari en 30 juni 2020

Uittreden met coöperatieve aandelen kan enkel in de eerste jaarhelft. De Raad van Bestuur besliste om, net zoals de vorige jaren, de verzoeken tot vrijwillige uittreding opnieuw in twee stappen te laten verlopen. Tussen 2 januari en 30 juni 2020 kunnen alle verzoeken tot vrijwillige uittreding geregistreerd worden via de bankkantoren of digitale kanalen (Mobile en Touch) van KBC Bank, KBC Brussels en CBC Banque. In een tweede stap, op 30 juni 2020, zullen de uittredingsverzoeken worden behandeld.

Cera, samen investeren in welvaart en welzijn

Samen met zo’n 400.000 vennoten investeren we in onze samenleving en bouwen we aan een sterke coöperatie. Door de krachten te bundelen met onze vennoten en onze partners creëren we samen economische en maatschappelijke meerwaarde op drie vlakken:

  • We zorgen als belangrijke aandeelhouder voor sterke fundamenten van KBC Groep
  • We realiseren positieve impact in onze samenleving
  • Onze vennoten genieten van unieke voordelen

Geïnspireerd door de coöperatieve waarden van Raiffeisen vormen samenwerking, solidariteit en respect voor iedereen, al meer dan 125 jaar de basis voor ons ondernemerschap.
Cera, diep geworteld, breed vertakt

Waarschuwing

Investeren in aandelen houdt risico’s in. De E-aandelen van Cera zijn niet overdraagbaar en bij uittreding wordt maximaal de nominale waarde terugbetaald. Als intekenaar loop je het risico een deel of het geheel van het geïnvesteerde kapitaal te verliezen. Iedere beslissing om op E-aandelen van Cera in te schrijven, is je persoonlijke beslissing. Lees vooraf het prospectus, zodat je de potentiële risico’s en voordelen in verband met de beslissing om in effecten te beleggen volledig begrijpt. Dit prospectus bevat meer gedetailleerde informatie dan dit document. Besteed bijzondere aandacht aan de risicofactoren die zijn beschreven in hoofdstuk 1 ‘Risicofactoren’ van het prospectus. Cera is onder meer onderhevig aan marktrisico, concentratierisico, debiteurenrisico, liquiditeitsrisico, risico’s eigen aan KBC Groep en haar activiteiten... De activa van Cera bestaan nagenoeg uitsluitend uit aandelen in KBC Ancora en KBC Groep, zodat de solvabiliteit van Cera in belangrijke mate door de waarde van deze participaties wordt bepaald. Ook uittredingen kunnen een belangrijke impact hebben op de kasstromen van Cera. Je kunt het prospectus, kosteloos en op eenvoudig verzoek aanvragen op de zetel van Cera (Muntstraat 1, 3000 Leuven) of in de bankkantoren van KBC, KBC Brussels en CBC. Je kunt het prospectus ook raadplegen op de website (www.cera.coop) of opvragen per e-mail (info@cera.coop) of per telefoon (0800 62 340). De goedkeuring van het prospectus mag niet beschouwd worden als aanprijzing van de aangeboden effecten.

Einde persbericht

Meer info:
Het prospectus en andere belangrijke info zijn beschikbaar op https://www.cera.coop/nl/Particulieren/Aandelen-kopen. Alle praktische modaliteiten van de uitgifte zijn opgenomen in de infofiche.

Contact:
Hilde Talloen, hoofd Communicatie en directie-adjunct, tel 016 27 96 79, gsm 0494 85 59 59
Hilde.talloen@cera.coop
Cera CV, Muntstraat 1, 3000 Leuven, www.cera.coop, info@cera.coop
Ondernemingsnummer RPR Leuven BTW WE 0403.581.960