Cera bevestigt voorgesteld dividend van 3,25% over boekjaar 2019

coöperatief dividend
31 maart 2020
Over Cera

De COVID-19 crisis vormt wereldwijd een enorme uitdaging, niet alleen op menselijk vlak, maar ook op economisch vlak. De economische impact kan momenteel nog niet worden ingeschat, maar zal ongetwijfeld significant negatief zijn.

Wellicht heb je vernomen dat KBC Groep besloten heeft om, in overeenstemming met de aanbevelingen van de Europese Centrale Bank, haar eerder voorstel inzake slotdividend over boekjaar 2019 terug te trekken. In oktober zal KBC dit opnieuw evalueren. Lees het persbericht dat KBC Groep hierover uitstuurde.

Ongetwijfeld vraag je je af wat de huidige context betekent voor het dividend van Cera over boekjaar 2019. We kunnen bevestigen dat de Raad van Bestuur haar voorstel om een coöperatief dividend van 3,25% uit te keren ongewijzigd handhaaft.

De afgelopen jaren heeft Cera een voorzichtig financieel beleid gevoerd, waardoor het een gezonde buffer aan liquiditeiten heeft opgebouwd. Dit maakt het mogelijk om het dividendvoorstel te handhaven, zonder afbreuk te doen aan dit voorzichtige beleid.

In het kader van de Covid-19 crisis worden momenteel maatregelen uitgewerkt inzake de organisatie van Algemene Vergaderingen. Cera volgt dit op de voet op en zal meer details communiceren zodra de betreffende wetswijziging is goedgekeurd en gepubliceerd.

Cera dankt haar vennoten voor hun vertrouwen in deze moeilijke tijden, en wenst iedereen van harte een goede gezondheid toe!