Hoe kun je de roerende voorheffing op je ontvangen dividend recupereren?

coöperatief dividend
27 mei 2020
Over Cera

In juni 2019 betaalde Cera een dividend van 3% uit over het boekjaar 2018. Je ontving dit dividend op je rekening als nettobedrag, d.w.z. na inhouding van 30% roerende voorheffing.

Maar deze roerende voorheffing kan via de aangifte in de personenbelasting verrekend worden met jouw personenbelasting (en desgevallend terugbetaald worden) als de drempel van 800 euro aan dividenden per belastingplichtige per jaar niet is overschreden. 


In de periode einde maart-half mei 2020 ontving je een fiscaal attest van Cera. Afhankelijk van jouw voorkeur kreeg je dit attest ofwel op digitale wijze (via Doccle, of via  Combox in KBC Touch of KBC Mobile), ofwel via de post. Het attest wordt aan elke individuele Cera-vennoot apart verstuurd, dus het kan best zijn dat niet alle vennoten uit je gezin hun attest op dezelfde manier of op dezelfde datum ontvingen.

Op dit fiscale attest vind je het bedrag van de roerende voorheffing die je betaalde op het dividend dat je ontving in 2019 (over boekjaar 2018). Om dit bedrag te recupereren, vul je het in onder code  1437/2437 van je belastingsaangifte ‘Aanslagjaar 2020 - Inkomsten 2019’.

Bewaar het fiscale attest als bewijsstuk om voor te leggen bij vragen van de FOD Financiën (de belastingen).
Vind je je fiscale attest niet meer? Vraag dan een duplicaat aan via het bankkantoor van KBC, KBC Brussels of CBC. Zij bezorgen je een nieuw fiscaal attest.